Soalan Lazim

Bagaimana kami boleh membantu?
Adakah keahlian seseorang ahli gugur jika dia berpindah?

Jika seseorang ahli tersebut telah tidak memenuhi syarat keahlian disebabkan perpindahan, tidak membayar yuran atau lain-lain sebab, maka dia seharusnya tidak lagi menjadi ahli pertubuhan.

Oleh itu, pertubuhan dinasihatkan agar sentiasa mengemaskini daftar ahlinya.

Selepas berapa lamakah sesebuah pertubuhan akan dibatalkan pendaftarannya sekiranya gagal mengemukakan penyata tahunan?

Tiada tempoh yang ditetapkan untuk membatalkan pertubuhan yang tidak mengemukakan penyata tahunan.

Pertubuhan adalah bertanggungjawab menghantar penyata tahunannya pada setiap tahun dalam tempoh 60 hari selepas mesyuarat Agungnya dan sekiranya tiada Mesyuarat Agung dalam tempoh 60 hari selepas berakhirnya setiap tahun kalendar (sebelum 1 Mac).

Jika gagal mengemukakan penyata tahunan, Pendaftar akan mengeluarkan notis 13(2) Kenyataan Sebelum Pembatalan supaya mengemukakan jawapan berkaitan kegagalan mengemukakan penyata tahunan pertubuhan dalam tempoh 30 hari.

Jika gagal mematuhi notis 13(2) Kenyataan Sebelum Pembatalan, pertubuhan akan dibatalkan.

Bagaimanakah cara untuk megemukakan penyata tahunan?

Penyata tahunan perlu dihantar secara online melalui sistem eRoses oleh Setiausaha Pertubuhan sebagai pemilik  akaun. Penghantaran Penyata Tahunan adalah sebagaimana yang termaktub dalam seksyen 14(1) Akta Pertubuhan  1966 dimana “Tiap-tiap pertubuhan berdaftar hendaklah, dalam masa enam puluh hari selepas mengadakan  mesyuarat agung tahunannya atau sekiranya tiada mesyuarat agung diadakan dalam tempoh enam puluh hari  selepas berakhirnya setiap tahun kalendar…”

Apakah penyata tahunan?

Penyata tahunan (PT) adalah laporan tahunan yang perlu dikemukakan kepada JPPM pada setiap tahun, di bawah Seksyen 14(1), Akta Pertubuhan 1966. 

PT perlu dihantar dalam tempoh 60 hari selepas mesyuarat agung atau dalam tempoh 60 hari tamat tahun kewangan.

Maklumat PT hendaklah dihantar melalui sistem eROSES oleh setiausaha pertubuhan.

Adakah yuran keahlian yang dibayar oleh ajk boleh dikecualikan dalam pelepasan cukai pendapatan?

Kuasa memberikan pengecualian cukai adalah di bawah bidang kuasa Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).

Penafian Dasar Privasi Dasar Keselamatan Perlindungan Data Peribadi Soalan Lazim
Paparan terbaik menggunakan pelayar Mozilla Firefox dan Google Chrome dengan resolusi skrin 1366x768.
Anda memerlukan perisian Adobe Flash Player dan Adobe Acrobat Reader untuk paparan sesetengah aplikasi di portal ini.
Dibangun dan disenggarakan oleh Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat.
Hakcipta Terpelihara © 2021 Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (JPPM)
TOP