JPPM Perlis

Jabatan Pendaftaran Negeri Perlis (JPPM Perlis) diluluskan bagi memulakan operasi secara berasingan pada 01.01.2002 oleh Jabatan Perkhidmatan Awam daripada operasi asalnya bersama-sama negeri Kedah sejak 1 Mac 1981 yang dikenali selama ini sebagai Pejabat Pendaftaran Pertubuhan Negeri Kedah/Perlis. JPPN Perlis diwujudkan bertempat di Tingkat 5, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis.

Pada 01 Januari 2012, JPPN Perlis telah berpindah ke alamat seperti berikut; Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia Negeri Perlis, Aras 1, Kompleks Kementerian Dalam Negeri, Persiaran Wawasan, 01000 Kangar, Perlis.

JPPN Perlis bertanggungjawab dalam urusan Pendaftaran Pertubuhan serta pengurusan di bawah Akta Pertubuhan 1996 bagi semua pertubuhan yang berdaftar di seluruh negeri Perlis. Matlamat JPPN Perlis adalah untuk menentukan pertumbuhan dan perkembangan pertubuhan yang sihat serta teratur dan tidak bercanggah dengan kehendak-kehendak keamanan, kebajikan, keselamatan, ketenteraman atau akhlak.


FUNGSI DAN TUGAS

Fungsi utama Jabatan ini adalah seperti berikut:

 1. Mentadbirkan dan menguatkuasakan Akta Pertubuhan, 1966 dan Peraturan-Peraturan Pertubuhan, 1984;
 2. Mengawal dan mengawasi pertubuhan supaya tidak menjejaskan keamanan, kebajikan, keselamatan, ketenteraman awam atau akhlak negara Malaysia;
 3. Mengurus dan menyimpan rekod-rekod pendaftaran berkaitan dengan pertubuhan-pertubuhan dan cawangan-cawangan pertubuhan berdaftar.


Tugas-tugas yang dijalankan meliputi aktiviti-aktiviti utama seperti berikut:

 1. Memproses permohonan untuk mendaftarkan pertubuhan baru dan permohonan bergerak sementara;
 2. Meluluskan permohonan pertukaran nama, alamat, pindaan undang-undang dan kebenaran penggunaan bendera/lambang/tanda-tanda lain;
 3. Mendaftarkan Pegawai Harta;
 4. Mendaftarkan Pegawai Awam;
 5. Memproses permohonan perlantikan Juruaudit Luar, permohonan pelaburan dana bagi pertubuhan faedah bersama;
 6. Mengawal dan mengawasi kegiatan-kegiatan pertubuhan berdaftar supaya ia terus mematuhi undang-undang berdaftar dan melaksanakan tujuan-tujuan penubuhannya;
 7. Menyemak penyata tahunan pertubuhan dan cawangan pertubuhan bagi mempastikan kepentingan dan hak ahli-ahli terjamin;
 8. Mengeluarkan notis-notis kepada pertubuhan di bawah Seksyen 14(2), 13(2) dan pembubaran sementara di bawah Seksyen 14(5) dan syor pembatalan pendaftaran pertubuhan kepada Pendaftar Pertubuhan di bawah Seksyen 13, Akta Pertubuhan, 1966;
 9. Mengadakan kemudahan carian maklumat dan memberikan salinan dokumen kepada pihak-pihak yang memerlukannya;
 10. Memberikan khidmat nasihat mengenai pengurusan pertubuhan;
 11. Memberikan ceramah mengenai pengurusan pertubuhan kepada pihak-pihak yang membuat permintaan.


HUBUNGI KAMI

Pengarah
Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negeri Perlis,
Aras 1, Kompleks Kementerian Dalam Negeri,
Persiaran Wawasan,
01000 Kangar, Perlis.
Telefon : 04 – 977 8290
No. Faks : 04 – 976 0384
Laman Web JPPM Perlis
() : Facebook JPPM Perlis
Penafian Dasar Privasi Dasar Keselamatan Perlindungan Data Peribadi Soalan Lazim
Paparan terbaik menggunakan pelayar Mozilla Firefox dan Google Chrome dengan resolusi skrin 1366x768.
Anda memerlukan perisian Adobe Flash Player dan Adobe Acrobat Reader untuk paparan sesetengah aplikasi di portal ini.
Dibangun dan disenggarakan oleh Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat.
Hakcipta Terpelihara © 2021 Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (JPPM)
TOP