Ketua Keselamatan ICT (ICTSO)

YBrs. Encik Azhar bin Mohd Aris
Pengarah Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat (BPTM),
Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (JPPM)
azhararis.ros[at]moha.gov.my
03 - 8870 2601


Peranan dan Tanggungjawab:

 1. Memastikan semua infrastruktur keselamatan ICT JPPM menepati prinsip-prinsip keselamatan berpandukan Rangka Dasar Keselamatan ICT dan Arahan Keselamatan Kerajaan;
 2. Menyediakan dan mengkaji semula dokumen infrastruktur keselamatan ICT JPPM bagi tujuan audit keselamatan ICT;
 3. Mengenalpasti bidang-bidang keselamatan ICT JPPM yang perlu diberikan perhatian;
 4. Memastikan tahap keselamatan ICT JPPM adalah terjamin setiap masa;
 5. Memastikan semua warga JPPM memahami keperluan standard, garis panduan dan prosedur keselamatan di bawah Rangka Dasar Keselamatan ICT Kerajaan;
 6. Menjalankan penilaian risiko dan program-program keselamatan ICT di JPPM;
 7. Mewujudkan pelan tindakan bagi mengurus risiko akibat daripada ketidakpatuhan kepada standard, garis panduan dan prosedur keselamatan ICT di JPPM;
 8. Melaporkan kepada CERT JPPM, CERT KDN seterusnya GCERT NACSA mengenai sebarang insiden keselamatan ICT yang berlaku di JPPM;
 9. Membantu dalam membangunkan standard, garis panduan dan prosedur untuk aplikasi, sistem dan infrastruktur ICT di JPPM bagi mematuhi keperluan Dasar Keselamatan ICT KDN;
 10. Mewujudkan program-program bagi meningkatkan pengetahuan, kesedaran dan pembudayaan mengenai teknologi dan mekanisme kawalan maklumat dan aset ICT, ancaman-ancaman siber serta peranan dan tanggungjawab pengguna dalam mengendalikan kemudahan ICT di JPPM;
 11. Menyebarkan dan menyalurkan amaran awal terhadap ancaman-ancaman yang berpotensi menyebabkan kerosakan besar kepada aset ICT JPPM; dan
 12. Mengurus keseluruhan program-program keselamatan ICT di JPPM.
Penafian Dasar Privasi Dasar Keselamatan Perlindungan Data Peribadi Soalan Lazim
Paparan terbaik menggunakan pelayar Mozilla Firefox dan Google Chrome dengan resolusi skrin 1366x768.
Anda memerlukan perisian Adobe Flash Player dan Adobe Acrobat Reader untuk paparan sesetengah aplikasi di portal ini.
Dibangun dan disenggarakan oleh Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat.
Hakcipta Terpelihara © 2021 Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (JPPM)
TOP