Pegawai Keselamatan ICT (ICTSO)

YBrs. Puan Roimah binti Dollah
Pengarah Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat (BPTM),
Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (JPPM)
roimah[at]ros.gov.my
03 - 8870 2601


Peranan dan Tanggungjawab:

 1. menguatkuasakan dan memantau pelaksanaan PKS JPPM;
 2. memastikan semua infrastruktur keselamatan siber JPPM hendaklah menepati prinsip-prinsip keselamatan berpandukan PKS JPPM dan Arahan Keselamatan;
 3. menyediakan dan mengkaji semula dokumen infrastruktur keselamatan siber JPPM bagi tujuan audit keselamatan siber;
 4. mengenal pasti bidang-bidang keselamatan siber JPPM yang perlu diberikan perhatian;
 5. memastikan tahap keselamatan siber JPPM adalah terjamin setiap masa;
 6. memastikan semua warga JPPM memahami keperluan standard, garis panduan dan prosedur keselamatan di bawah PKS JPPM;
 7. menjalankan penilaian risiko dan program-program keselamatan siber di JPPM;
 8. mewujudkan pelan tindakan bagi mengurus risiko akibat daripada ketidakpatuhan kepada standard, garis panduan dan polisi keselamatan siber di JPPM;
 9. melaporkan kepada JPPM CSIRT, KDN CSIRT seterusnya NACSA mengenai sebarang insiden keselamatan siber yang berlaku di JPPM;
 10. bekerjasama dengan semua pihak yang berkaitan dalam mengenal pasti punca ancaman atau insiden keselamatan siber dan memperakukan langkah-langkah baik pulih dengan segera;
 11. membantu dalam membangunkan standard, garis panduan dan prosedur untuk aplikasi, sistem dan infrastruktur ICT di JPPM bagi mematuhi keperluan PKS JPPM;
 12. mewujudkan program-program bagi meningkatkan pengetahuan, kesedaran dan pembudayaan mengenai peranan dan tanggungjawab warga JPPM dalam mengendalikan kemudahan ICT di JPPM teknologi termasuklah mekanisme kawalan terhadap maklumat, aset ICT dan ancaman siber;
 13. menyebarkan dan menyalurkan amaran awal terhadap ancaman-ancaman yang berpotensi menyebabkan kerosakan besar kepada aset ICT JPPM; dan
 14. menyelaras serta mengurus pelan latihan/program kesedaran keselamatan siber di JPPM.
Penafian Dasar Privasi Dasar Keselamatan Perlindungan Data Peribadi Soalan Lazim
Paparan terbaik menggunakan pelayar Mozilla Firefox dan Google Chrome dengan resolusi skrin 1366x768.
Anda memerlukan perisian Adobe Flash Player dan Adobe Acrobat Reader untuk paparan sesetengah aplikasi di portal ini.
Dibangun dan disenggarakan oleh Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat.
Hakcipta Terpelihara © 2021 Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (JPPM)
TOP