Bahagian Pengurusan Pertubuhan (BPP)

Bahagian Pengurusan Pertubuhan (BPP) merupakan bahagian yang melaksanakan tugas-tugas ‘core business’ Jabatan kecuali tugas yang berkaitan dengan penyiasatan terhadap aduan di Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Bahagian ini bertindak sebagai penyelaras bagi semua aktiviti-aktiviti ‘core business’ yang dilaksanakan di Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negeri (JPPN) bagi mengelakkan ketidakseragaman proses antara 14 buah cawangan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan di setiap negeri.


FUNGSI

Antara tugas-tugas ’core business’ yang dilaksanakan di JPPN adalah:

 1. Memproses permohonan pendaftaran semua pertubuhan;
 2. Memproses permohonan kebenaran bergerak sementara semua pertubuhan;
 3. Memproses semua permohonan pertukaran nama, alamat, pindaan undang-undang dan kebenaran penggunaan bendera/lambang dan tanda lain kecuali parti politik;
 4. Memproses semua permohonan pengesahan pegawai harta;
 5. Memproses semua permohonan pendaftaran pegawai awam;
 6. Memproses semua permohonan pelantikan juruaudit luar bagi pertubuhan faedah bersama;
 7. Memproses semua permohonan untuk menaikkan jumlah perbelanjaan pentadbiran bagi pertubuhan faedah bersama;
 8. Memproses semua permohonan bagi melabur dana bagi pertubuhan faedah bersama;
 9. Menyemak penyata tahunan yang dikemukakan; dan
 10. Mengambil tindakan pembubaran sementara.


JPPN akan memanjangkan kepada BPP permohonan pendaftaran pertubuhan dan bergerak sementara bagi pertubuhan-pertubuhan yang memerlukan perhatian Ibu Pejabat seperti berikut:

 1. Pertubuhan-pertubuhan Agama;
 2. Pertubuhan-pertubuhan berkaitan perdagangan termasuk institusi kewangan, pembinaan/pengilang dan Dewan Perniagaan/Usahawan;
 3. Pertubuhan-pertubuhan politik; dan
 4. Pertubuhan-pertubuhan berkaitan alam sekitar, pengguna dan persahabatan antarabangsa.


Selain itu, BPP juga menjalankan tugas-tugas berikut:

 1. Memproses permohonan kebenaran penubuhan cawangan;
 2. Menguruskan rayuan pertubuhan kepada Menteri Dalam Negeri;
 3. Mengambil tindakan pembubaran pertubuhan di bawah Seksyen 13(1)(a);
 4. Mengambil tindakan pembatalan pertubuhan di bawah Seksyen 13(1)(d);
 5. Memproses permohonan kebenaran memegang jawatan kepada individu yang dilarang memegang jawatan; dan
 6. Mengkaji dan menyemak semula dasar-dasar dan peraturan-peraturan sedia ada yang berkaitan dengan pertubuhan supaya selaras dengan perkembangan semasa.
Penafian Dasar Privasi Dasar Keselamatan Perlindungan Data Peribadi Soalan Lazim
Paparan terbaik menggunakan pelayar Mozilla Firefox dan Google Chrome dengan resolusi skrin 1366x768.
Anda memerlukan perisian Adobe Flash Player dan Adobe Acrobat Reader untuk paparan sesetengah aplikasi di portal ini.
Dibangun dan disenggarakan oleh Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat.
Hakcipta Terpelihara © 2021 Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (JPPM)
TOP