Bahagian Pengurusan Pertubuhan (BPP)

Bahagian Pengurusan Pertubuhan (BPP) merupakan bahagian utama yang bertanggungjawab mengurus dan menyelaras perkhidmatan teras (core business) Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (JPPM). Peranan dan fungsi Bahagian Pengurusan Pertubuhan adalah mendaftar dan menguruskan pertubuhan parti politik, menggubal dan melaksanakan dasar berkaitan pertubuhan, menguatkuasakan undang-undang dan peraturan pertubuhan, mengawal selia dan memantau aktiviti pertubuhan termasuk aduan, khidmat nasihat dan melaksanakan sesi libat urus dengan pertubuhan. Pada masa yang sama, Bahagian ini juga bertanggungjawab membangunkan dan merangka program pertubuhan yang mampan dan lestari serta memastikan apa-apa aktiviti atau hal ehwal pertubuhan berdaftar tidak bercanggah dengan keamanan, keselamatan dan kesejahteraan rakyat. 


FUNGSI


Antara tugas-tugas 'core business' yang dilaksanakan di JPPM Negeri adalah:


 1. Memproses permohonan pendaftaran semua pertubuhan;
 2. Memproses permohonan kebenaran bergerak sementara semua pertubuhan;
 3. Memproses semua permohonan pertukaran nama, alamat, pindaan undang-undang dan kebenaran penggunaan bendera/lambang dan tanda lain kecuali parti politik;
 4. Memproses semua permohonan pengesahan pegawai harta;
 5. Memproses semua permohonan pendaftaran pegawai awam;
 6. Memproses semua permohonan pelantikan juruaudit luar bagi pertubuhan faedah bersama;
 7. Memproses semua permohonan untuk menaikkan jumlah perbelanjaan pentadbiran bagi pertubuhan faedah bersama;
 8. Memproses semua permohonan bagi melabur dana bagi pertubuhan faedah bersama;
 9. Menyemak penyata tahunan yang dikemukakan; dan
 10. Mengambil tindakan pembubaran sementara.


JPPM Negeri akan memanjangkan kepada BPP permohonan pendaftaran pertubuhan dan bergerak sementara bagi pertubuhan-pertubuhan yang memerlukan perhatian Ibu Pejabat seperti berikut:


 1. Pertubuhan-pertubuhan Agama;
 2. Pertubuhan-pertubuhan berkaitan perdagangan termasuk institusi kewangan, pembinaan/pengilang dan Dewan Perniagaan/Usahawan;
 3. Pertubuhan-pertubuhan politik; dan
 4. Pertubuhan-pertubuhan berkaitan alam sekitar, pengguna dan persahabatan antarabangsa.


Selain itu, BPP juga menjalankan tugas-tugas berikut:


 1. Memproses permohonan kebenaran penubuhan cawangan;
 2. Menguruskan rayuan pertubuhan kepada Menteri Dalam Negeri;
 3. Mengambil tindakan pembubaran pertubuhan di bawah Seksyen 13(1)(a);
 4. Mengambil tindakan pembatalan pertubuhan di bawah Seksyen 13(1)(d);
 5. Memproses permohonan kebenaran memegang jawatan kepada individu yang dilarang memegang jawatan; dan
 6. Mengkaji dan menyemak semula dasar-dasar dan peraturan-peraturan sedia ada yang berkaitan dengan pertubuhan supaya selaras dengan perkembangan semasa.
Penafian Dasar Privasi Dasar Keselamatan Perlindungan Data Peribadi Soalan Lazim
Paparan terbaik menggunakan pelayar Mozilla Firefox dan Google Chrome dengan resolusi skrin 1366x768.
Anda memerlukan perisian Adobe Flash Player dan Adobe Acrobat Reader untuk paparan sesetengah aplikasi di portal ini.
Dibangun dan disenggarakan oleh Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat.
Hakcipta Terpelihara © 2021 Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (JPPM)
TOP