Selamat Datang.
Sila Tunggu Sebentar.
Memuat Laman Sesawang..

Bahagian Pengurusan Pertubuhan (BPP) merupakan bahagian yang melaksanakan tugas-tugas ‘core business’ Jabatan kecuali tugas yang berkaitan dengan penyiasatan terhadap aduan di Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Bahagian ini bertindak sebagai penyelaras bagi semua aktiviti-aktiviti ‘core business’ yang dilaksanakan di Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negeri (JPPN) bagi mengelakkan ketidakseragaman proses antara 14 buah cawangan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan di setiap negeri.

FUNGSI


Antara tugas-tugas ’core business’ yang dilaksanakan di JPPN adalah:
 1. Memproses permohonan pendaftaran semua pertubuhan;
 2. Memproses permohonan kebenaran bergerak sementara semua pertubuhan;
 3. Memproses semua permohonan pertukaran nama, alamat, pindaan undang-undang dan kebenaran penggunaan bendera/lambang dan tanda lain kecuali parti politik;
 4. Memproses semua permohonan pengesahan pegawai harta;
 5. Memproses semua permohonan pendaftaran pegawai awam;
 6. Memproses semua permohonan pelantikan juruaudit luar bagi pertubuhan faedah bersama;
 7. Memproses semua permohonan untuk menaikkan jumlah perbelanjaan pentadbiran bagi pertubuhan faedah bersama;
 8. Memproses semua permohonan bagi melabur dana bagi pertubuhan faedah bersama;
 9. Menyemak penyata tahunan yang dikemukakan; dan
 10. Mengambil tindakan pembubaran sementara.

JPPN akan memanjangkan kepada BPP permohonan pendaftaran pertubuhan dan bergerak sementara bagi pertubuhan-pertubuhan yang memerlukan perhatian Ibu Pejabat seperti berikut:

 1. Pertubuhan-pertubuhan Agama;
 2. Pertubuhan-pertubuhan berkaitan perdagangan termasuk institusi kewangan, pembinaan/pengilang dan Dewan Perniagaan/Usahawan;
 3. Pertubuhan-pertubuhan politik; dan
 4. Pertubuhan-pertubuhan berkaitan alam sekitar, pengguna dan persahabatan antarabangsa.

Selain itu, BPP juga menjalankan tugas-tugas berikut:

 1. Memproses permohonan kebenaran penubuhan cawangan;
 2. Menguruskan rayuan pertubuhan kepada Menteri Dalam Negeri;
 3. Mengambil tindakan pembubaran pertubuhan di bawah Seksyen 13(1)(a);
 4. Mengambil tindakan pembatalan pertubuhan di bawah Seksyen 13(1)(d);
 5. Memproses permohonan kebenaran memegang jawatan kepada individu yang dilarang memegang jawatan; dan
 6. Mengkaji dan menyemak semula dasar-dasar dan peraturan-peraturan sedia ada yang berkaitan dengan pertubuhan supaya selaras dengan perkembangan semasa.

Pautan Agensi