Selamat Datang.
Sila Tunggu Sebentar.
Memuat Laman Sesawang..

PROFESIONALISME


  • Mempunyai komitmen yang tinggi dan sentiasa bersedia menjalankan tugas.
  • Mempunyai kemahiran, kebijaksanaan dan kemampuan dalam menjalankan tugas.
  • Menjalankan tugas tanpa pilih kasih, objektif dan tidak mementingkan diri.
  • Sentiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran melalui pembelajaran berterusan.
  • Bertanggungjawab memastikan tugas yang dilaksanakan mematuhi peraturan, prosidur dan piawaian yang ditetapkan.


BEKERJA SEBAGAI SATU PASUKAN


  • Bertindak ke arah mencapai visi dan misi Jabatan.
  • Sentiasa melibatkan diri dan memberikan sumbangan dalam aktiviti Jabatan.
  • Berkongsi pengalaman, maklumat dan ilmu pengetahuan.
  • Sentiasa menjaga imej Jabatan.
  • Sentiasa bertolak ansur, bertoleransi, bekerjasama serta saling hormat-menghormati.


BERORIENTASI PERKHIDMATAN


  • Sentiasa peka dan mengutamakan pelanggan.
  • Sentiasa melaksanakan tugas dengan segera (sense of urgency) dan melakukan yang terbaik untuk mencapai kecemerlangan.
  • Sentiasa berdedikasi dan mengamalkan disiplin yang tinggi.
  • Mengamalkan ciri-ciri kreativiti dan inovasi.


BERHEMAH DAN BERWIBAWA


  • Sentiasa jujur, amanah dan berakauntabiliti.
  • Sentiasa bertimbang rasa, mesra, adil dan saksama.
  • Tegas, tepat dan konsisten dalam membuat keputusan.
  • Sentiasa tenang dan sabar serta boleh menyesuaikan diri dalam semua keadaan.
  • Bersedia menerima teguran dan kritikan membina.
  • Menampilkan diri dengan berpakaian kemas dan berbudi bahasa serta luhur.

  Pautan Agensi