Select Page

OBJEKTIF, VISI DAN MISI
Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia

OBJEKTIF

Memastikan pertubuhan berdaftar bergerak sejajar dengan Akta Pertubuhan 1966, Undang-undang Tubuh pertubuhan dan Dasar-Dasar negara.

VISI

Peneraju Pembangunan Masyarakat Sivil

MISI

Memperkasakan Pertubuhan ke Arah Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

ms_MYBahasa Melayu
ms_MYBahasa Melayu
Skip to content