Select Page

KOD ETIKA
Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia

PROFESIONALISME

 • Mempunyai komitmen yang tinggi dan sentiasa bersedia menjalankan tugas.
 • Mempunyai kemahiran, kebijaksanaan dan kemampuan dalam menjalankan tugas.
 • Menjalankan tugas tanpa pilih kasih, objektif dan tidak mementingkan diri.
 • Sentiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran melalui pembelajaran berterusan.
 • Bertanggungjawab memastikan tugas yang dilaksanakan mematuhi peraturan, prosidur dan piawaian yang ditetapkan.

BEKERJA SEBAGAI SATU PASUKAN

 • Bertindak ke arah mencapai visi dan misi Jabatan.
 • Sentiasa melibatkan diri dan memberikan sumbangan dalam aktiviti Jabatan.
 • Berkongsi pengalaman, maklumat dan ilmu pengetahuan.
 • Sentiasa menjaga imej Jabatan.
 • Sentiasa bertolak ansur, bertoleransi, bekerjasama serta saling hormat-menghormati.

BERORIENTASI PERKHIDMATAN

 • Sentiasa peka dan mengutamakan pelanggan.
 • Sentiasa melaksanakan tugas dengan segera (sense of urgency) dan melakukan yang terbaik untuk mencapai kecemerlangan.
 • Sentiasa berdedikasi dan mengamalkan disiplin yang tinggi.
  Mengamalkan ciri-ciri kreativiti dan inovasi.

BERHEMAH DAN BERWIBAWA

 • Sentiasa jujur, amanah dan berakauntabiliti.
 • Sentiasa bertimbang rasa, mesra, adil dan saksama.
 • Tegas, tepat dan konsisten dalam membuat keputusan.
 • Sentiasa tenang dan sabar serta boleh menyesuaikan diri dalam semua keadaan.
 • Bersedia menerima teguran dan kritikan membina.
 • Menampilkan diri dengan berpakaian kemas dan berbudi bahasa serta luhur.

ms_MYBahasa Melayu
ms_MYBahasa Melayu
Skip to content