Permohonan Pendaftaran Pertubuhan 2018
Menunggu Kelulusan : 607
Permohonan Diluluskan : 5271
Permohonan Ditolak : 3708