Permohonan Pendaftaran Pertubuhan 2018
Menunggu Kelulusan : 308
Permohonan Diluluskan : 1124
Permohonan Ditolak : 711