Permohonan Pendaftaran Pertubuhan 2017
Menunggu Kelulusan : 52
Permohonan Diluluskan : 13
Permohonan Ditolak : 6