Permohonan Pendaftaran Pertubuhan 2017
Menunggu Kelulusan : 201
Permohonan Diluluskan : 3485
Permohonan Ditolak : 2387