Logo

Pencapaian Piagam Pelanggan JPPM

 •  

  Permohonan Daftar Permohonan Induk Daftar Permohonan Cawangan
  Piagam Pendaftaran Induk diselesaikan
  dalam masa seminggu
  Penubuhan Cawangan dibenarkan
  dalam masa seminggu
  Bulan Permohonan
  Diterima
  Keputusan Tidak
  Berkeputusan
  Permohonan
  Diterima
  Keputusan Tidak
  Berkeputusan
  Jan 1165 1092 73 75 34 41
  Feb 1036 882 154 33 37 16
  Mac 1145 960 185 76 34 42
  Apr 1017 897 120 65 33 32
  Mei 720 557 163 44 20 24
  Jun 818 738 80 55 36 19
  Jul 1144 1033 111 40 29 11
  Ogos 1222 1039 183 26 19 7
  Sep            
  Okt            
  Nov            
  Dis          
   

   

 •  

  Permohonan Daftar Permohonan Induk Daftar Permohonan Cawangan
  Piagam Pendaftaran Induk diselesaikan
  dalam masa seminggu
  Penubuhan Cawangan dibenarkan
  dalam masa seminggu
  Bulan Permohonan
  Diterima
  Keputusan Tidak
  Berkeputusan
  Permohonan
  Diterima
  Keputusan Tidak
  Berkeputusan
  Jan 715 486 229 266 188 78
  Feb 750 507 243 59 37 22
  Mac 1042 755 287 59 42 17
  Apr 1033 615 418 60 40 20
  Mei 1106 1018 88 84 63 21
  Jun 831 783 48 62 51 11
  Jul 935 845 90 31 21 10
  Ogos 1023 978 45 62 45 17
  Sep 694 538 156 21 11 10
  Okt 987 853 134 54 29 25
  Nov 851 696 155 66 35 31
  Dis 1002 907 95 53  30 23

   

 •  

  Permohonan Daftar Permohonan Induk Daftar Permohonan Cawangan
  Piagam Pendaftaran Induk diselesaikan
  dalam masa seminggu
  Penubuhan Cawangan dibenarkan
  dalam masa seminggu
  Bulan Permohonan
  Diterima
  Keputusan Tidak
  Berkeputusan
  Permohonan
  Diterima
  Keputusan Tidak
  Berkeputusan
  Jan 1072 623 449 56 33 23
  Feb 843 623 220 84 44 40
  Mac 1157 1050 107 133 70 63
  Apr 942 815 127 259 160 99
  Mei 982 805 177 113 92 21
  Jun 875 707 168 112 84 28
  Jul 631 491 140 259 204 55
  Ogos 912 750 162 244 192 52
  Sep 839 625 214 234 170 64
  Okt 642 441 201 267 165 102
  Nov 751 502 249 293 158 135
  Dis 886 587 299 272 157 115

   

 •  

  Permohonan Daftar Permohonan Induk Daftar Permohonan Cawangan
  Piagam Pendaftaran Induk diselesaikan
  dalam masa seminggu
  Penubuhan Cawangan dibenarkan
  dalam masa seminggu
  Bulan Permohonan
  Diterima
  Keputusan Tidak
  Berkeputusan
  Permohonan
  Diterima
  Keputusan Tidak
  Berkeputusan
  Jan 951 668 283 114 59 55
  Feb 759 534 225 37 29 8
  Mac 939 655 284 254 134 120
  Apr 899 611 288 137 39 98
  Mei 733 455 278 125 33 92
  Jun 950 585 365 111 28 83
  Jul 860 526 334 82 27 55
  Ogos 810 480 330 77 43 34
  Sep 827 342 485 66 34 32
  Okt 981 483 498 156 120 36
  Nov 818 477 341 102 63 39
  Dis 814 435

  379

  275 85 190

   

 • Permohonan Daftar Permohonan Induk Daftar Permohonan Cawangan
  Piagam Pendaftaran Induk diselesaikan
  dalam masa seminggu
  Penubuhan Cawangan dibenarkan
  dalam masa seminggu
  Bulan Permohonan
  Diterima
  Keputusan Tidak
  Berkeputusan
  Permohonan
  Diterima
  Keputusan Tidak
  Berkeputusan
  Jan 690 221 469 7 7 0
  Feb 836 574 262 33 33 0
  Mac 715 591 124 98 98 0
  Apr 781 698 83 60 23 37
  Mei 637 564 73 19 3 16
  Jun 691 521 170 90 9 81
  Jul 573 458 115 23 4 19
  Ogos 634 462 172 168 8 160
  Sep 553 381 172 27 4 23
  Okt 683 428 255 32 19 13
  Nov 723 420 303 89 30 59
  Dis 719 436 283 91 51 40

   

"Statistik ini dikemaskini secara bulanan."