Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia

Pencapaian Piagam Pelanggan JPPM

 •  

  Permohonan Daftar Permohonan Induk Daftar Permohonan Cawangan
  Piagam Pendaftaran Induk diselesaikan
  dalam masa seminggu
  Penubuhan Cawangan dibenarkan
  dalam masa seminggu
  Bulan Permohonan
  Diterima
  Keputusan Tidak
  Berkeputusan
  Permohonan
  Diterima
  Keputusan Tidak
  Berkeputusan
  Jan 715 486 229 266 188 78
  Feb 750 507 243 59 37 22
  Mac 1042 755 287 59 42 17
  Apr 1033 615 418 60 40 20
  Mei 1106 1018 88 84 63 21
  Jun 831 783 48 62 51 11
  Jul 935 845 90 31 21 10
  Ogos 1023 978 45 62 45 17
  Sep 694 538 156 21 11 10
  Okt 987 853 134 54 29 25
  Nov 851 696 155 66 35 31
  Dis 1002 907 95 53  30 23

   

 •  

  Permohonan Daftar Permohonan Induk Daftar Permohonan Cawangan
  Piagam Pendaftaran Induk diselesaikan
  dalam masa seminggu
  Penubuhan Cawangan dibenarkan
  dalam masa seminggu
  Bulan Permohonan
  Diterima
  Keputusan Tidak
  Berkeputusan
  Permohonan
  Diterima
  Keputusan Tidak
  Berkeputusan
  Jan 1072 623 449 56 33 23
  Feb 843 623 220 84 44 40
  Mac 1157 1050 107 133 70 63
  Apr 942 815 127 259 160 99
  Mei 982 805 177 113 92 21
  Jun 875 707 168 112 84 28
  Jul 631 491 140 259 204 55
  Ogos 912 750 162 244 192 52
  Sep 839 625 214 234 170 64
  Okt 642 441 201 267 165 102
  Nov 751 502 249 293 158 135
  Dis 886 587 299 272 157 115

   

 •  

  Permohonan Daftar Permohonan Induk Daftar Permohonan Cawangan
  Piagam Pendaftaran Induk diselesaikan
  dalam masa seminggu
  Penubuhan Cawangan dibenarkan
  dalam masa seminggu
  Bulan Permohonan
  Diterima
  Keputusan Tidak
  Berkeputusan
  Permohonan
  Diterima
  Keputusan Tidak
  Berkeputusan
  Jan 951 668 283 114 59 55
  Feb 759 534 225 37 29 8
  Mac 939 655 284 254 134 120
  Apr 899 611 288 137 39 98
  Mei 733 455 278 125 33 92
  Jun 950 585 365 111 28 83
  Jul 860 526 334 82 27 55
  Ogos 810 480 330 77 43 34
  Sep 827 342 485 66 34 32
  Okt 981 483 498 156 120 36
  Nov 818 477 341 102 63 39
  Dis 814 435

  379

  275 85 190

   

 • Permohonan Daftar Permohonan Induk Daftar Permohonan Cawangan
  Piagam Pendaftaran Induk diselesaikan
  dalam masa seminggu
  Penubuhan Cawangan dibenarkan
  dalam masa seminggu
  Bulan Permohonan
  Diterima
  Keputusan Tidak
  Berkeputusan
  Permohonan
  Diterima
  Keputusan Tidak
  Berkeputusan
  Jan 690 221 469 7 7 0
  Feb 836 574 262 33 33 0
  Mac 715 591 124 98 98 0
  Apr 781 698 83 60 23 37
  Mei 637 564 73 19 3 16
  Jun 691 521 170 90 9 81
  Jul 573 458 115 23 4 19
  Ogos 634 462 172 168 8 160
  Sep 553 381 172 27 4 23
  Okt 683 428 255 32 19 13
  Nov 723 420 303 89 30 59
  Dis 719 436 283 91 51 40

   

 • Permohonan Daftar Permohonan Induk Daftar Permohonan Cawangan
  Piagam Pendaftaran Induk diselesaikan
  dalam masa seminggu
  Penubuhan Cawangan dibenarkan
  dalam masa seminggu
  Bulan Permohonan
  Diterima
  Keputusan Tidak
  Berkeputusan
  Permohonan
  Diterima
  Keputusan Tidak
  Berkeputusan
  Jan 1101 1085 16 13 13 0
  Feb 1047 950 79 18 13 5
  Mac 786 759 27 15 12 3
  Apr 783 754 29 24 24 0
  Mei 394 190 204 13 9 4
  Jun 702 368 334 6 4 2
  Jul 768 520 248 47 10 37
  Ogo 597 400 197 38 26 12
  Sep 689 432 257 67 18 47
  Okt 672 500 172 33 27 6
  Nov 670 400 270 48 36 12
  Dis 644 479 165 28 17   11 

   

 •  

  Permohonan Daftar Permohonan Induk Daftar Permohonan Cawangan
  Piagam Pendaftaran Induk diselesaikan
  dalam masa seminggu
  Penubuhan Cawangan dibenarkan
  dalam masa seminggu
  Bulan Permohonan
  Diterima
  Keputusan Tidak
  Berkeputusan
  Permohonan
  Diterima
  Keputusan Tidak
  Berkeputusan
  Jan 278 130 148 25 0 25
  Feb 292 232 60 30 25 5
  Mac 288 260 28 21 15 6
  Apr 254 234 20 30 21 9
  Mei 251 241 10 32 25 7
  Jun 270 258 12 35 28 7
  Jul 278 268 10 27 21 6
  Ogos 296 286 10 33 27 6
  Sep 290 272 18 29 22 7
  Okt 272 270 2 28 20 8
  Nov 212 190 12 20 18 2
  Dis 265 213 7 24 17 4

   

"Statistik ini dikemaskini secara bulanan."