Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia

Piagam Pelanggan

KAMI BERJANJI AKAN :-

Menyelesaikan semua permohonan urusan pertubuhan dalam tempoh berikut :

 

BIL URUSAN TEMPOH
1 Permohonan Pendaftaran Pertubuhan Induk baru yang lengkap dan memenuhi   kehendak Akta Pertubuhan 1966 5 Hari Bekerja
2 Permohonan Pendaftaran Pertubuhan Cawangan baru yang lengkap dan memenuhi kehendak Akta Pertubuhan 1966 5 Hari Bekerja
3 Permohonan Pindaan Perlembagaan yang lengkap dan memenuhi kehendak Akta Pertubuhan 1966 23 Hari Bekerja
4 Permohonan Pendaftaran Pegawai Awam yang lengkap 1 Hari Bekerja
5 Permohonan Pendaftaran Pegawai Harta yang lengkap 1 Hari Bekerja
6 Menyiasat dan membuat keputusan terhadap aduan pertubuhan (tidak termasuk bagi kes pendakwaan) 179 Hari Bekerja
7

Carian dokumen pertubuhan :

   i. Melalui kaunter JPPM / Melalui Pos

   ii. Melalui eROSES

i. 1 Jam selepas bayaran dibuat

ii. 1 Jam selepas proses reconcile

8 Penyediaan kertas pertimbangan / minit ceraian bagi permohonan rayuan yang lengkap dan memenuhi kehendak Akta Pertubuhan 1966 30 Hari Bekerja
9 Penyediaan permohonan rayuan yang lengkap dan memenuhi kehendak Akta Pertubuhan 1966 oleh JPPM Negeri kepada JPPM ibu pejabat 10 Hari Bekerja