Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia

Peraturan

DokumenFormat 
Peraturan 1984 pdf Muat Turun
Peraturan Perletakanhakkan 1993 pdf Muat Turun