Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia

Borang Kaji Selidik JPPM

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Untuk menguji keberkesanan penyampaian maklumat mengenai sistem eROSES, tuan-tuan dan puan-puan adalah dipohon agar melengkapkan satu kaji selidik ringkas JPPM yang boleh diakses melalui pautan di bawah:

Borang Kaji Selidik JPPM

Maklum balas dari tuan/puan amatlah diharapkan.

Terima kasih.