Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia

Program Pejabat Bergerak JPPM Sabah di daerah Beaufort, Sabah

Program Pejabat Bergerak ini bertujuan untuk merakyatkan perkhidmatan awam di kawasan-kawasan luar bandar di Negeri Sabah untuk memberi perkhidmatan khidmat nasihat, pemantauan dan merapatkan hubungan di antara jabatan dan pihak pertubuha di dalam membentuk pengurusan pertubuhan yang berkualiti.