Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia

Pekeliling

 

Bil Pekeliling Format Saiz Muat Turun
1 AKTA PERTUBUHAN 1966(SEKSYEN 3B(1) -
PERWAKILAN KUASA PENDAFTAR PERTUBUHAN, BILANGAN 1 TAHUN 2004
PDF 876KB Muat Turun
2 PEKELILING PENDAFTAR PERTUBUHAN BIL. 1 TAHUN 2004 PDF 1.28MB Muat Turun
3 ARAHAN PENDAFTAR BILANGAN 1 TAHUN 2004 PDF 512KB Muat Turun
4 ACT 485 INTERNATIONAL ORGANIZATIONS PRIVILEGES AND IMMUNITIES (Eng ver.) PDF 153KB Muat Turun
5 AKTA 485 - AKTA ORGANISASI ANTARABANGSA (KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN) PDF 553KB Muat Turun
6 AKTA KESALAHAN PILIHAN RAYA 1954 (AKTA 5) PDF 1.96MB Muat Turun
7 AKTA PERTUBUHAN SENI MEMPERTAHANKAN DIRI_AKTA 170 PDF 51KB Muat Turun
8 JAKIM (PERTUBUHAN ANTI SYIAH KEBANGSAAN) PDF 367KB Muat Turun
9 MINIT CERAIAN (PENGECUALIAN FI) BTH 11 04 2016 PDF 1.5MB Muat Turun
10 PANDUAN MENDAFTAR TEMPAT SEMBAHYANG BUKAN ISLAM PDF 982KB Muat Turun
11 PENDAFTARAN BERKAITAN ISTANA JOHOR (1 OKT 2013) PDF 153KB Muat Turun
12 PENGGUNAAN PERKATAAN WAKAF SEBAGAI SEBAHAGIAN DARIPADA NAMA PERTUBUHAN (JABATAN WAKAF ZAKAT DAN HAJI) PDF 809KB Muat Turun
13 PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA PDF 5.7MB Muat Turun
14 PERTUBUHAN TAREKAT MUKTABAR MALAYSIA (PERTAMA) PDF 453KB Muat Turun
15 AKTA PENDAFTARAN PERNIAGAAN(7) PDF 455KB Muat Turun
16 AKTA RUMAH JUDI PDF 230KB Muat Turun
17 BELIA DAN SUKAN PDF 952KB Muat Turun
18 BUTIRAN DALAM BORANG PDF 1107KB Muat Turun
19 CONTOH LAPORAN PEMERIKSAAN PDF 685KB Muat Turun
20 DASAR BELIA NEGARA PDF 563KB Muat Turun
21 GERAN KEPADA PERSATUAN PENDUDUK BIL.2 2013 PDF 937KB Muat Turun
22 KEBENARAN BERGERAK SEMENTARA SEK.6 (41) PDF 306KB Muat Turun
23 KEMASKINI REKOD PDF 932KB Muat Turun
24 KORUM MESYUARAT PDF 184KB Muat Turun
25 LAMBANG,BENDERA DAN LOGO SEK.50 PDF 910KB Muat Turun
26 LAPORAN PEMERIKSAAN PERTUBUHAN PDF 227KB Muat Turun
27 MENGEMASKINI REKOD-REKOD PDF 638KB Muat Turun
28 NOTIS BERTEMPOH PDF 619KB Muat Turun
29 PANDUAN SIJIL KELULUSAN PINDAAN UNDANG-UNDANG BIL.3 TAHUN 2005 PDF 619KB Muat Turun
30 PANDUAN SIJIL PENDAFTARAN BIL.2 TAHUN 2005 PDF 7094KB Muat Turun
31 PELAJAR UNIVERSITI DAN KOLEJ DALAM PERSATUAN BERDAFTAR BIL.2 2011 PDF 543KB Muat Turun
32 PEMULIHAN PERKHIDMATAN PDF 1156KB Muat Turun
33 PENDAFTARAN BOMBA SUKARELA PDF 1234KB Muat Turun
34 GAZETTED BERSIH PDF 81KB Muat Turun
35 LARANGAN TUBUH PERSATUAN DARJAH KEBESARAN PDF 2219KB Muat Turun
36 PUA_20130724_P.U. (A) 238 - PERINTAH PERISYTIHARAN DI BAWAH SEKSYEN 5 AKTA PERTUBUHAN 1966 PDF 443KB Muat Turun
37 PUA_20130828_P.U. (A) 272- PERINTAH DI BAWAH SEKSYEN 5 AKTA PERTUBUHAN- KONGSI GELAP PDF 280KB Muat Turun
38 PUA_20141103_P.U. (A) 288 - PERINTAH DI BAWAH SEKSYEN 5-2 PDF 435KB Muat Turun
39 PUA_20141114_P.U. (A) 307_PERINTAH DI BAWAH SEKSYEN 5 PDF 437KB Muat Turun
40 LARANGAN MEMEGANG JAWATAN PDF 1000KB Muat Turun
41 ULASAN PERMOHONAN PENDAFTARAN PERSATUAN PENERIMA KURNIAAN KEBANGSAWANAN KARATON MALAYSIA PDF 409KB Muat Turun

Bagi pengguna yang tidak mempunyai perisian Acrobat Reader 7, sila muat turun terlebih dahulu perisian ini dari http://www.adobe.com.