Logo

Objektif, Visi & Misi

OBJEKTIF

Memastikan pertubuhan berdaftar bergerak sejajar dengan Akta Pertubuhan 1966,Undang-undang Tubuh pertubuhan dan Dasar-Dasar negara.

VISI

Peneraju Pembangunan Masyarakat Sivil

MISI

Memperkasakan Pertubuhan ke Arah Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat