Logo

Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

 

 

Nama         :  Encik Wan Zainul bin Khamid@ Abdul Majid

Jawatan     : Timbalan Ketua Pengarah, Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (JPPM)

Email         : wzainul.ros[at]moha.gov.my

No.Telefon : 03 - 8870 2604