Logo

Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

 

 

Nama         :  Puan Surayati binti Ibrahim

Jawatan     : Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia

Email         : surayati.ros[at]moha.gov.my

No.Telefon : 03 - 8890 5772