Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia

Penangguhan Penguatkuasaan Perlaksanaan Dasar Berkursus Tujuh Hari Setahun Bagi Anggota Perkhidmatan Awam

 

Muat Turun : Surat Edaran: JPA(I)S.175/4/1-1 Klt .22 (38)