Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia

Bantuan Menggunakan Fungsi W3C

Laman Web JPPM menyediakan kemudahan untuk capaian Orang Kelainan Upaya (OKU) / Disability Access.

Pengguna cacat penglihatan;

  • Dapatkan IE Page Reader di sini.
  • Sebelum anda boleh menggunakan komponen ini, anda harus memuat turun MS Speech API. Jika anda menggunakan Windows2000, besar kemungkinan sistem anda sudah memiliki komponen ini.
  • Anda juga perlu memuat turun sekurang-kurangnya satu Speech engine . Speech engine adalah 'suara' seseorang lelaki atau perempuan, yang akan bercakap dalam Bahasa Inggeris atau bahasa-bahasa lain.
  • ATAU klik pada icon  pada setiap artikel untuk bantuan bacaan teks secara automatik
  • Untuk arahan selanjutnya bagi menggunakan komponen ini, sila klik di sini.

 

Pengguna buta warna;

  • Bagi pengguna buta warna, terdapat beberapa pilihan warna disediakan di ruangan sebelah kanan setiap halaman Laman Web JPPM. Pengguna boleh memilih warna daripada seleksi warna yang diberikan dan warna templet Laman Web JPPM akan berubah serta-merta.

 

Pengguna warga tua;

  • Bagi pengguna warga tua, Laman Web JPPM ada menyediakan kemudahan pilihan saiz teks yang berbeza. Pilihan saiz teks tersebut dipaparkan di ruangan sebelah kiri setiap halaman Laman Web JPPM. Pengguna boleh memilih samada untuk memilih saiz teks yang lebih besar atau lebih kecil, mengikut kesesuaian.