Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia

Arkib Keratan Akhbar

Berita palsu cemar imej parti.