Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia

Aplikasi Web Mudah Alih

mobile

Kini anda boleh melayari laman web JPPM versi mudahalih menerusi telefon bimbit atau Tablet dengan hanya melalui www.ros.gov.my. Capaian versi ini merupakan antaramuka ringkas bagi laman web JPPM.