Select Page

JPPM Negeri

JPPM Perlis

Jabatan Pendaftaran Negeri Perlis (JPPN Perlis) diluluskan bagi memulakan operasi secara berasingan pada 01.01.2002 oleh Jabatan Perkhidmatan Awam daripada operasi asalnya bersama-sama negeri Kedah sejak 1 Mac 1981 yang dikenali selama ini sebagai Pejabat Pendaftaran Pertubuhan Negeri Kedah/Perlis. JPPN Perlis diwujudkan bertempat di Tingkat 5, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis.

Pada 01 Januari 2012, JPPN Perlis telah berpindah ke alamat seperti berikut; Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia Negeri Perlis, Aras 1, Kompleks Kementerian Dalam Negeri, Persiaran Wawasan, 01000 Kangar, Perlis.

JPPN Perlis bertanggungjawab dalam urusan Pendaftaran Pertubuhan serta pengurusan di bawah Akta Pertubuhan 1996 bagi semua pertubuhan yang berdaftar di seluruh negeri Perlis. Matlamat JPPN Perlis adalah untuk menentukan pertumbuhan dan perkembangan pertubuhan yang sihat serta teratur dan tidak bercanggah dengan kehendak-kehendak keamanan, kebajikan, keselamatan, ketenteraman atau akhlak.

FUNGSI DAN TUGAS

Fungsi utama Jabatan ini adalah seperti berikut:

 • Mentadbirkan dan menguatkuasakan Akta Pertubuhan, 1966 dan Peraturan-Peraturan Pertubuhan, 1984;
 • Mengawal dan mengawasi pertubuhan supaya tidak menjejaskan keamanan, kebajikan, keselamatan, ketenteraman awam atau akhlak negara Malaysia;
 • Mengurus dan menyimpan rekod-rekod pendaftaran berkaitan dengan pertubuhan-pertubuhan dan cawangan-cawangan pertubuhan berdaftar.

Tugas-tugas yang dijalankan meliputi aktiviti-aktiviti utama seperti berikut:

 • Memproses permohonan untuk mendaftarkan pertubuhan baru dan permohonan bergerak sementara;
 • Meluluskan permohonan pertukaran nama, alamat, pindaan undang-undang dan kebenaran penggunaan bendera/lambang/tanda-tanda lain;
 • Mendaftarkan Pegawai Harta;
 • Mendaftarkan Pegawai Awam;
 • Memproses permohonan perlantikan Juruaudit Luar, permohonan pelaburan dana bagi pertubuhan faedah bersama;
 • Mengawal dan mengawasi kegiatan-kegiatan pertubuhan berdaftar supaya ia terus mematuhi undang-undang berdaftar dan melaksanakan tujuan-tujuan penubuhannya;
 • Menyemak penyata tahunan pertubuhan dan cawangan pertubuhan bagi mempastikan kepentingan dan hak ahli-ahli terjamin;
 • Mengeluarkan notis-notis kepada pertubuhan di bawah Seksyen 14(2), 13(2) dan pembubaran sementara di bawah Seksyen 14(5) dan syor pembatalan pendaftaran pertubuhan kepada Pendaftar Pertubuhan di bawah Seksyen 13, Akta Pertubuhan, 1966;
 • Mengadakan kemudahan carian maklumat dan memberikan salinan dokumen kepada pihak-pihak yang memerlukannya;
 • Memberikan khidmat nasihat mengenai pengurusan pertubuhan;
 • Memberikan ceramah mengenai pengurusan pertubuhan kepada pihak-pihak yang membuat permintaan.

HUBUNGI KAMI

Pengarah
Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negeri Perlis,
Aras 1, Kompleks Kementerian Dalam Negeri,
Persiaran Wawasan,
01000 Kangar, Perlis.
Telefon : 04 – 977 8290
No. Faks : 04 – 976 0384

JPPM Perak

Jabatan Pendaftaran Negeri Perlis (JPPN Perlis) diluluskan bagi memulakan operasi secara berasingan pada 01.01.2002 oleh Jabatan Perkhidmatan Awam daripada operasi asalnya bersama-sama negeri Kedah sejak 1 Mac 1981 yang dikenali selama ini sebagai Pejabat Pendaftaran Pertubuhan Negeri Kedah/Perlis. JPPN Perlis diwujudkan bertempat di Tingkat 5, Bangunan KWSP, Jalan Bukit Lagi, 01000 Kangar, Perlis.

Pada 01 Januari 2012, JPPN Perlis telah berpindah ke alamat seperti berikut; Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia Negeri Perlis, Aras 1, Kompleks Kementerian Dalam Negeri, Persiaran Wawasan, 01000 Kangar, Perlis.

JPPN Perlis bertanggungjawab dalam urusan Pendaftaran Pertubuhan serta pengurusan di bawah Akta Pertubuhan 1996 bagi semua pertubuhan yang berdaftar di seluruh negeri Perlis. Matlamat JPPN Perlis adalah untuk menentukan pertumbuhan dan perkembangan pertubuhan yang sihat serta teratur dan tidak bercanggah dengan kehendak-kehendak keamanan, kebajikan, keselamatan, ketenteraman atau akhlak.

FUNGSI DAN TUGAS

Fungsi utama Jabatan ini adalah seperti berikut:

 • Mentadbirkan dan menguatkuasakan Akta Pertubuhan, 1966 dan Peraturan-Peraturan Pertubuhan, 1984;
 • Mengawal dan mengawasi pertubuhan supaya tidak menjejaskan keamanan, kebajikan, keselamatan, ketenteraman awam atau akhlak negara Malaysia;
 • Mengurus dan menyimpan rekod-rekod pendaftaran berkaitan dengan pertubuhan-pertubuhan dan cawangan-cawangan pertubuhan berdaftar.

Tugas-tugas yang dijalankan meliputi aktiviti-aktiviti utama seperti berikut:

 • Memproses permohonan untuk mendaftarkan pertubuhan baru dan permohonan bergerak sementara;
 • Meluluskan permohonan pertukaran nama, alamat, pindaan undang-undang dan kebenaran penggunaan bendera/lambang/tanda-tanda lain;
 • Mendaftarkan Pegawai Harta;
 • Mendaftarkan Pegawai Awam;
 • Memproses permohonan perlantikan Juruaudit Luar, permohonan pelaburan dana bagi pertubuhan faedah bersama;
 • Mengawal dan mengawasi kegiatan-kegiatan pertubuhan berdaftar supaya ia terus mematuhi undang-undang berdaftar dan melaksanakan tujuan-tujuan penubuhannya;
 • Menyemak penyata tahunan pertubuhan dan cawangan pertubuhan bagi mempastikan kepentingan dan hak ahli-ahli terjamin;
 • Mengeluarkan notis-notis kepada pertubuhan di bawah Seksyen 14(2), 13(2) dan pembubaran sementara di bawah Seksyen 14(5) dan syor pembatalan pendaftaran pertubuhan kepada Pendaftar Pertubuhan di bawah Seksyen 13, Akta Pertubuhan, 1966;
 • Mengadakan kemudahan carian maklumat dan memberikan salinan dokumen kepada pihak-pihak yang memerlukannya;
 • Memberikan khidmat nasihat mengenai pengurusan pertubuhan;
 • Memberikan ceramah mengenai pengurusan pertubuhan kepada pihak-pihak yang membuat permintaan.

HUBUNGI KAMI

Pengarah
Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negeri Perak,
Aras 4, Kompleks Pejabat Kementerian Dalam Negeri,
Persiaran Meru Utama, Bandar Meru Raya,
30020 Ipoh, Perak.
Telefon : 05 – 528 8445/ 05-528 8446
No. Faks : 05 – 528 8793

JPPM Kedah

Jabatan ini mula ditubuhkan sebagai Pejabat Pendaftaran Pertubuhan Cawangan Kedah/Perlis pada 1 Mac 1981 dan menjalankan operasinya di No.1571 Tingkat 2, Jalan Kota, Alor Star, Kedah.

Pada 1 Januari 1984, pejabat ini telah berpindah di alamat No. 2502-A, Kompleks Pumpong, Alor Star, Kedah. Seterusnya, pada 1 Mac 1988, pejabat ini berpindah di alamat Tingkat 5, Menara Peladang, Jalan Telok Wanjah, Alor Star, Kedah. Sekali lagi, pejabat ini telah berpindah ke Tingkat 2 di bangunan yang sama.

Pada 1 Februari 2003, Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negeri Kedah/Perlis telah dipisahkan ke Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negeri Kedah (JPPNK) dan kekal di Tingkat 2, Menara Peladang, Alor Star Kedah, manakala Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negeri Perlis diwujudkan bertempat di Tingkat 5, Bangunan KWSP, Kangar, Perlis.

Seterusnya pada 1 November 2009 Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negeri Kedah telah berpindah ke Aras 3, Bangunan Kementerian Dalam Negeri, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Bandar Mu’adzam Shah, 06550 Alor Setar, Kedah.

FUNGSI DAN TUGAS

Fungsi utama Jabatan ini adalah seperti berikut:

   • Mentadbirkan dan menguatkuasakan Akta Pertubuhan, 1966 dan Peraturan-Peraturan Pertubuhan, 1984;
   • Mengawal dan mengawasi pertubuhan supaya tidak menjejaskan keamanan, kebajikan, keselamatan, ketenteraman awam atau akhlak negara Malaysia;
   • Mengurus dan menyimpan rekod-rekod pendaftaran berkaitan dengan pertubuhan-pertubuhan dan cawangan-cawangan pertubuhan berdaftar.

Tugas-tugas yang dijalankan meliputi aktiviti-aktiviti utama seperti berikut:

   • Memproses permohonan untuk mendaftarkan pertubuhan baru dan permohonan bergerak sementara;
   • Meluluskan permohonan pertukaran nama, alamat, pindaan undang-undang dan kebenaran penggunaan bendera/lambang/tanda-tanda lain;
   • Mendaftarkan Pegawai Harta;
   • Mendaftarkan Pegawai Awam;
   • Memproses permohonan perlantikan Juruaudit Luar, permohonan pelaburan dana bagi pertubuhan faedah bersama;
   • Mengawal dan mengawasi kegiatan-kegiatan pertubuhan berdaftar supaya ia terus mematuhi undang-undang berdaftar dan melaksanakan tujuan-tujuan penubuhannya;
   • Menyemak penyata tahunan pertubuhan dan cawangan pertubuhan bagi mempastikan kepentingan dan hak ahli-ahli terjamin;
   • Mengeluarkan notis-notis kepada pertubuhan di bawah Seksyen 14(2), 13(2) dan pembubaran sementara di bawah Seksyen 14(5) dan syor pembatalan pendaftaran pertubuhan kepada Pendaftar Pertubuhan di bawah Seksyen 13, Akta Pertubuhan, 1966;
   • Mengadakan kemudahan carian maklumat dan memberikan salinan dokumen kepada pihak-pihak yang memerlukannya;
   • Memberikan khidmat nasihat mengenai pengurusan pertubuhan;
   • Memberikan ceramah mengenai pengurusan pertubuhan kepada pihak-pihak yang membuat permintaan.

HUBUNGI KAMI

Pengarah
Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia Negeri Kedah,
Aras 3, Bangunan Kementerian Dalam Negeri,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
Bandar Mu’adzam Shah,
06550 Alor Setar, Kedah.
Tel : 04-7312700 atau 04-7347144
Faks : 04-7336062

JPPM Pulau Pinang

Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negeri Pulau Pinang (JPPNPP) wujud sebaik sahaja Ordinan Pertubuhan 1949 dikuatkuasa yang mana JPPNPP mengawasi pertubuhan-pertubuhan di Pulau Pinang, Kedah, Perlis, Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu. Seterusnya, tugas ini dipisahkan dengan penubuhan Jabatan Pendaftaran Negeri Kedah (JPPN Kedah) pada tahun 1981 dan Jabatan Pendaftaran Negeri Kelantan/Terengganu pada tahun 1974.

JPPNPP mula beroperasi di Pejabat Mahkamah Tinggi Lebuh Farquhar, Pulau Pinang pada tahun 1949. Pada tahun 1953, JPPNPP berpindah ke Pejabat Dewan Undangan Negeri, Lebuh Farquhar, Pulau Pinang dan Jabatan ini berpindah lagi ke 25, Jalan Ahmad Shah, Pulau Pinang pada tahun 1964. Seterusnya, pada tahun 1988, JPPNPP beroperasi di Tingkat 9, Bangunan Tunku Syed Putra, Pulau Pinang dan berpindah ke 4826, Taman Selat, Jalan Pantai, Butterworth, Pulau Pinang. Kemudiannya, JPPNPP berpindah ke Tingkat 7, NB Tower, Jalan Bagan Luar, Butterworth, Pulau Pinang dan pada tahun 2002, JPPNPP berpindah ke Tingkat 11 pada bangunan yang sama.

FUNGSI DAN TUGAS

Fungsi utama Jabatan ini adalah seperti berikut:

 • Mentadbirkan dan menguatkuasakan Akta Pertubuhan, 1966 dan Peraturan-Peraturan Pertubuhan, 1984;
 • Mengawal dan mengawasi pertubuhan supaya tidak menjejaskan keamanan, kebajikan, keselamatan, ketenteraman awam atau akhlak negara Malaysia;
 • Mengurus dan menyimpan rekod-rekod pendaftaran berkaitan dengan pertubuhan-pertubuhan dan cawangan-cawangan pertubuhan berdaftar.

Tugas-tugas yang dijalankan meliputi aktiviti-aktiviti utama seperti berikut:

 • Memproses permohonan untuk mendaftarkan pertubuhan baru dan permohonan bergerak sementara;
 • Meluluskan permohonan pertukaran nama, alamat, pindaan undang-undang dan kebenaran penggunaan bendera/lambang/tanda-tanda lain;
 • Mendaftarkan Pegawai Harta;
 • Mendaftarkan Pegawai Awam;
 • Memproses permohonan perlantikan Juruaudit Luar, permohonan pelaburan dana bagi pertubuhan faedah bersama;
 • Mengawal dan mengawasi kegiatan-kegiatan pertubuhan berdaftar supaya ia terus mematuhi undang-undang berdaftar dan melaksanakan tujuan-tujuan penubuhannya;
 • Menyemak penyata tahunan pertubuhan dan cawangan pertubuhan bagi mempastikan kepentingan dan hak ahli-ahli terjamin;
 • Mengeluarkan notis-notis kepada pertubuhan di bawah Seksyen 14(2), 13(2) dan pembubaran sementara di bawah Seksyen 14(5) dan syor pembatalan pendaftaran pertubuhan kepada Pendaftar Pertubuhan di bawah Seksyen 13, Akta Pertubuhan, 1966;
 • Mengadakan kemudahan carian maklumat dan memberikan salinan dokumen kepada pihak-pihak yang memerlukannya;
 • Memberikan khidmat nasihat mengenai pengurusan pertubuhan;
 • Memberikan ceramah mengenai pengurusan pertubuhan kepada pihak-pihak yang membuat permintaan.

HUBUNGI KAMI

Pengarah
Aras 4, Anjung C
Wisma Persekutuan Seberang Perai Utara,
Jalan Bertam,
13200 Kepala Batas,
Pulau Pinang.
Telefon : 04 – 578 0456 / 578 0457 / 578 0458
No. Faks : 04 – 578 0450

JPPM Selangor

Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negeri Selangor (JPP Selangor) dan Wilayah Persekutuan ditubuhkan pada tahun 1965 di Kuala Lumpur. Bagi memudahkan urusan orang ramai maka Pejabat JPP Selangor dan Wilayah Persekutuan telah dipisahkan pada 01 September 1994.

JPPN Selangor kemudiannya telah berpindah ke Tingkat 16, Wisma MBSA, Shah Alam, Selangor pada 01 September 1994.

FUNGSI DAN TUGAS

Fungsi utama Jabatan ini adalah seperti berikut:

 • Mentadbirkan dan menguatkuasakan Akta Pertubuhan, 1966 dan Peraturan-Peraturan Pertubuhan, 1984;
 • Mengawal dan mengawasi pertubuhan supaya tidak menjejaskan keamanan, kebajikan, keselamatan, ketenteraman awam atau akhlak negara Malaysia;
 • Mengurus dan menyimpan rekod-rekod pendaftaran berkaitan dengan pertubuhan-pertubuhan dan cawangan-cawangan pertubuhan berdaftar.

Tugas-tugas yang dijalankan meliputi aktiviti-aktiviti utama seperti berikut:

 • Memproses permohonan untuk mendaftarkan pertubuhan baru dan permohonan bergerak sementara;
 • Meluluskan permohonan pertukaran nama, alamat, pindaan undang-undang dan kebenaran penggunaan bendera/lambang/tanda-tanda lain;
 • Mendaftarkan Pegawai Harta;
 • Mendaftarkan Pegawai Awam;
 • Memproses permohonan perlantikan Juruaudit Luar, permohonan pelaburan dana bagi pertubuhan faedah bersama;
 • Mengawal dan mengawasi kegiatan-kegiatan pertubuhan berdaftar supaya ia terus mematuhi undang-undang berdaftar dan melaksanakan tujuan-tujuan penubuhannya;
 • Menyemak penyata tahunan pertubuhan dan cawangan pertubuhan bagi mempastikan kepentingan dan hak ahli-ahli terjamin;
 • Mengeluarkan notis-notis kepada pertubuhan di bawah Seksyen 14(2), 13(2) dan pembubaran sementara di bawah Seksyen 14(5) dan syor pembatalan pendaftaran pertubuhan kepada Pendaftar Pertubuhan di bawah Seksyen 13, Akta Pertubuhan, 1966;
 • Mengadakan kemudahan carian maklumat dan memberikan salinan dokumen kepada pihak-pihak yang memerlukannya;
 • Memberikan khidmat nasihat mengenai pengurusan pertubuhan;
 • Memberikan ceramah mengenai pengurusan pertubuhan kepada pihak-pihak yang membuat permintaan.

HUBUNGI KAMI

Pengarah
Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negeri Selangor
Kementerian Dalam Negeri
Tingkat 16, Wisma MBSA,
Persiaran Perbandaran.
40675 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.
Telefon : 03 – 5510 6427
No. Faks : 03 – 5510 9281

JPPM W. P. Kuala Lumpur

Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (JPP WKL) dahulunya dikenali dengan nama Pejabat Pendaftaran Pertubuhan Selangor/Kuala Lumpur, namun pada tahun 1994 ia telah dipisahkan pentadbirannya kepada 2 negeri iaitu Selangor dan Kuala Lumpur. Kini dikenali dengan nama Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang pada mulanya beroperasi di Tingkat 12, Plaza Pekeliling, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur.

Pada 17 November 2004, Jabatan ini telah berpindah ke Suite 2101-02, Tingkat 21, Plaza Permata, No. 6, Jalan Kampar Off Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur. Pejabat JPP WKL ini telah dirasmikan oleh Y. Bhg. Dato’ Hj. Kaswuri B. Keman, Pendaftar Pertubuhan Malaysia pada 8 Disember 2005.

Pada 17 Oktober 2011, Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (JPP WKL) telah berpindah ke Aras 2, Kompleks Kementerian Dalam Negeri, Jalan Sri Hartamas, Kuala Lumpur.

FUNGSI DAN TUGAS

Fungsi utama Jabatan ini adalah seperti berikut:

 • Mentadbirkan dan menguatkuasakan Akta Pertubuhan, 1966 dan Peraturan-Peraturan Pertubuhan, 1984;
 • Mengawal dan mengawasi pertubuhan supaya tidak menjejaskan keamanan, kebajikan, keselamatan, ketenteraman awam atau akhlak negara Malaysia;
 • Mengurus dan menyimpan rekod-rekod pendaftaran berkaitan dengan pertubuhan-pertubuhan dan cawangan-cawangan pertubuhan berdaftar.

Tugas-tugas yang dijalankan meliputi aktiviti-aktiviti utama seperti berikut:

 • Memproses permohonan untuk mendaftarkan pertubuhan baru dan permohonan bergerak sementara;
 • Meluluskan permohonan pertukaran nama, alamat, pindaan undang-undang dan kebenaran penggunaan bendera/lambang/tanda-tanda lain;
 • Mendaftarkan Pegawai Harta;
 • Mendaftarkan Pegawai Awam;
 • Memproses permohonan perlantikan Juruaudit Luar, permohonan pelaburan dana bagi pertubuhan faedah bersama;
 • Mengawal dan mengawasi kegiatan-kegiatan pertubuhan berdaftar supaya ia terus mematuhi undang-undang berdaftar dan melaksanakan tujuan-tujuan penubuhannya;
 • Menyemak penyata tahunan pertubuhan dan cawangan pertubuhan bagi mempastikan kepentingan dan hak ahli-ahli terjamin;
 • Mengeluarkan notis-notis kepada pertubuhan di bawah Seksyen 14(2), 13(2) dan pembubaran sementara di bawah Seksyen 14(5) dan syor pembatalan pendaftaran pertubuhan kepada Pendaftar Pertubuhan di bawah Seksyen 13, Akta Pertubuhan, 1966;
 • Mengadakan kemudahan carian maklumat dan memberikan salinan dokumen kepada pihak-pihak yang memerlukannya;
 • Memberikan khidmat nasihat mengenai pengurusan pertubuhan;
 • Memberikan ceramah mengenai pengurusan pertubuhan kepada pihak-pihak yang membuat permintaan.

HUBUNGI KAMI

Pengarah
Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur,
Aras G, Kompleks Kementerian Dalam Negeri,
Jalan Sri Hartamas 1,Jalan Tuanku Abdul Halim
50480 Kuala Lumpur.
Telefon : 03 – 62012092 
No. Faks : 03 – 62012107

JPPM Negeri Sembilan

Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negeri Sembilan (JPPNS) mula beroperasi 2 Oktober 1994 bertempat di Tingkat 2, Wisma Cahaya Jalan Tuanku Antah, Seremban, Negeri Sembilan.

Sebelumnya, pada 11 Februari 1980, Jabatan ini beroperasi sebagai cawangan Melaka dan Negeri Sembilan bertempat di Tingkat 4, Bangunan Bank Rakyat, Jalan Hang Tuah, Melaka. Pada 1 Oktober, 1994 berlaku pemisahan antara Pejabat Negeri Melaka dan Negeri Sembilan.

Anggota perintis terdiri daripada 2 orang Pegawai Pendaftaran dan seorang Pembantu Tadbir. Kemudian diikuti dengan penambahan seorang Penolong Pendaftar Pertubuhan, seorang Pembantu Tadbir, Pembantu Tadbir Rendah, Pembantu Am Rendah dan Pemandu menjadikan jumlah keseluruhan seramai 8 anggota JPPNS.

FUNGSI DAN TUGAS

Fungsi utama Jabatan ini adalah seperti berikut:

 • Mentadbirkan dan menguatkuasakan Akta Pertubuhan, 1966 dan Peraturan-Peraturan Pertubuhan, 1984;
 • Mengawal dan mengawasi pertubuhan supaya tidak menjejaskan keamanan, kebajikan, keselamatan, ketenteraman awam atau akhlak negara Malaysia;
 • Mengurus dan menyimpan rekod-rekod pendaftaran berkaitan dengan pertubuhan-pertubuhan dan cawangan-cawangan pertubuhan berdaftar.

Tugas-tugas yang dijalankan meliputi aktiviti-aktiviti utama seperti berikut:

 • Memproses permohonan untuk mendaftarkan pertubuhan baru dan permohonan bergerak sementara;
 • Meluluskan permohonan pertukaran nama, alamat, pindaan undang-undang dan kebenaran penggunaan bendera/lambang/tanda-tanda lain;
 • Mendaftarkan Pegawai Harta;
 • Mendaftarkan Pegawai Awam;
 • Memproses permohonan perlantikan Juruaudit Luar, permohonan pelaburan dana bagi pertubuhan faedah bersama;
 • Mengawal dan mengawasi kegiatan-kegiatan pertubuhan berdaftar supaya ia terus mematuhi undang-undang berdaftar dan melaksanakan tujuan-tujuan penubuhannya;
 • Menyemak penyata tahunan pertubuhan dan cawangan pertubuhan bagi mempastikan kepentingan dan hak ahli-ahli terjamin;
 • Mengeluarkan notis-notis kepada pertubuhan di bawah Seksyen 14(2), 13(2) dan pembubaran sementara di bawah Seksyen 14(5) dan syor pembatalan pendaftaran pertubuhan kepada Pendaftar Pertubuhan di bawah Seksyen 13, Akta Pertubuhan, 1966;
 • Mengadakan kemudahan carian maklumat dan memberikan salinan dokumen kepada pihak-pihak yang memerlukannya;
 • Memberikan khidmat nasihat mengenai pengurusan pertubuhan;
 • Memberikan ceramah mengenai pengurusan pertubuhan kepada pihak-pihak yang membuat permintaan.

HUBUNGI KAMI

Pengarah
Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negeri Sembilan
Kementerian Dalam Negeri,
Tingkat 6, Bangunan Yayasan Negeri Sembilan
Jalan Yam Tuan,
70000 Seremban, Negeri Sembilan.
Telefon : 06 – 764 4639
No. Faks : 06 – 764 4635

JPPM Melaka

Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negeri Melaka mula beroperasi sebagai sebuah pejabat cawangan Melaka dan Negeri Sembilan pada 11 Februari 1980 bertempat di Tingkat 4, Bangunan Bank Rakyat, Jalan Hang Tuah, Melaka. Akhirnya pada 1 Oktober 1994 berlaku pemisahan antara Pejabat Negeri Melaka dan Negeri Sembilan. Ini bermakna pejabat ini hanya mengawasi dan mengawal pertubuhan yang berada di Melaka sahaja. Jabatan telah menjalankan operasi di Tingkat 3, Wisma Persekutuan, Jalan Hang Tuah, Melaka.

Mulai akhir Mac 2006 sehingga kini, pejabat ini telah berpindah ke Aras 4, Blok Pentadbiran, Kompleks Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Jalan Seri Negeri, 75450 Ayer Keroh, Melaka.

FUNGSI DAN TUGAS

Fungsi utama Jabatan ini adalah seperti berikut:

 • Mentadbirkan dan menguatkuasakan Akta Pertubuhan, 1966 dan Peraturan-Peraturan Pertubuhan, 1984;
 • Mengawal dan mengawasi pertubuhan supaya tidak menjejaskan keamanan, kebajikan, keselamatan, ketenteraman awam atau akhlak negara Malaysia;
 • Mengurus dan menyimpan rekod-rekod pendaftaran berkaitan dengan pertubuhan-pertubuhan dan cawangan-cawangan pertubuhan berdaftar.

Tugas-tugas yang dijalankan meliputi aktiviti-aktiviti utama seperti berikut:

 • Memproses permohonan untuk mendaftarkan pertubuhan baru dan permohonan bergerak sementara;
 • Meluluskan permohonan pertukaran nama, alamat, pindaan undang-undang dan kebenaran penggunaan bendera/lambang/tanda-tanda lain;
 • Mendaftarkan Pegawai Harta;
 • Mendaftarkan Pegawai Awam;
 • Memproses permohonan perlantikan Juruaudit Luar, permohonan pelaburan dana bagi pertubuhan faedah bersama;
 • Mengawal dan mengawasi kegiatan-kegiatan pertubuhan berdaftar supaya ia terus mematuhi undang-undang berdaftar dan melaksanakan tujuan-tujuan penubuhannya;
 • Menyemak penyata tahunan pertubuhan dan cawangan pertubuhan bagi mempastikan kepentingan dan hak ahli-ahli terjamin;
 • Mengeluarkan notis-notis kepada pertubuhan di bawah Seksyen 14(2), 13(2) dan pembubaran sementara di bawah Seksyen 14(5) dan syor pembatalan pendaftaran pertubuhan kepada Pendaftar Pertubuhan di bawah Seksyen 13, Akta Pertubuhan, 1966;
 • Mengadakan kemudahan carian maklumat dan memberikan salinan dokumen kepada pihak-pihak yang memerlukannya;
 • Memberikan khidmat nasihat mengenai pengurusan pertubuhan;
 • Memberikan ceramah mengenai pengurusan pertubuhan kepada pihak-pihak yang membuat permintaan.

HUBUNGI KAMI

Pengarah
Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negeri Melaka
Kementerian Dalam Negeri
Aras 4, Blok Pentadbiran,
Kompleks Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
Jalan Seri Negeri,
75450 Ayer Keroh, Melaka.
Telefon : 06 – 232 4180
No. Faks : 06 – 232 1380
Email : alljppm_melaka@ros.gov.my

JPPM Johor

Pengawasan pertubuhan-pertubuhan di Negeri Johor pada awalnya dikelolakan oleh Pejabat Cawangan Melaka dan hanya berpindah ke Negeri Johor pada awal tahun 1959. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negeri Johor (JPPNJ) pada permulaannya bertempat di Tingkat 3, Bangunan Sultan Ibrahim, Bukit Timbalan, Jalan Duke, Johor Bahru, Johor. Kemudiannya, ia berpindah ke Tingkat 6, Blok B, Wisma Persekutuan, Jalan Air Molek, Johor Bahru, Johor, mulai tahun 1979. Pada Tahun 2011, JPPNJ telah berpindah lagi ke Tingkat 5, Blok 1, Kompleks Kementerian Dalam Negeri,Jalan Pejabat,Taman Setia Tropika,81200 Johor Bahru, Johor sehingga kini.

Dari segi skop pengawasan/ pengawalan/ pentadbiran, JPPNJ tidak mempunyai sebarang pejabat Cawangan di peringkat Daerah-Daerah untuk memberi perkhidmatan sokongan. JPPNJ berperanan sebagai pusat (centralized role) bagi mengawas dan mengawal pertubuhan-pertubuhan yang didaftarkan di seluruh Negeri Johor di mana pentadbiran Negeri Johor mempunyai lapan (8) buah Daerah, iaitu, Johor Bahru, Kota Tinggi, Mersing, Pontian, Batu Pahat, Muar dan Segamat. Berkuatkuasa mulai daripada 16 Disember 2007, dua (2) buah Daerah baru telah diwujudkan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Johor, iaitu, Daerah Kulaijaya dan Daerah Ledang. Sebagai langkah positif bagi mengekalkan dan memperkukuhkan lagi peranan Jabatan tersebut serta bagi mempertingkatkan lagi prestasi dan imej Jabatan ini, maka JPPNJ telah menjalankan Program-program Pejabat Bergerak semenjak tahun 1998 lagi. Setiap program dijalankan selama dua (2) hari secara berjadual di Daerah-Daerah yang berjauhan dari pusat, iaitu, Daerah-Daerah Mersing, Batu Pahat, Muar dan Segamat.

Objektif JPPNJ ialah untuk menyediakan organisasi yang dinamik berorientasikan sumber manusia yang cekap dan penggunaan komputer menyeluruh untuk mempastikan pertubuhan-pertubuhan bukan Kerajaan yang berdaftar di bawah Akta Pertubuhan, 1966 bergerak sejajar dengan Akta. JPPNJ juga bertujuan untuk memberi perkhidmatan yang berkualiti dan berkesan demi memperdekatkan Jabatan ini dengan orang-orang ramai sejajar dengan Akta Pertubuhan, 1966 dan Peraturan-Peraturan Pertubuhan, 1984.

FUNGSI DAN TUGAS

Fungsi utama Jabatan ini adalah seperti berikut:

 • Mentadbirkan dan menguatkuasakan Akta Pertubuhan, 1966 dan Peraturan-Peraturan Pertubuhan, 1984;
 • Mengawal dan mengawasi pertubuhan supaya tidak menjejaskan keamanan, kebajikan, keselamatan, ketenteraman awam atau akhlak negara Malaysia;
 • Mengurus dan menyimpan rekod-rekod pendaftaran berkaitan dengan pertubuhan-pertubuhan dan cawangan-cawangan pertubuhan berdaftar.

Tugas-tugas yang dijalankan meliputi aktiviti-aktiviti utama seperti berikut:

 • Memproses permohonan untuk mendaftarkan pertubuhan baru dan permohonan bergerak sementara;
 • Meluluskan permohonan pertukaran nama, alamat, pindaan undang-undang dan kebenaran penggunaan bendera/lambang/tanda-tanda lain;
 • Mendaftarkan Pegawai Harta;
 • Mendaftarkan Pegawai Awam;
 • Memproses permohonan perlantikan Juruaudit Luar, permohonan pelaburan dana bagi pertubuhan faedah bersama;
 • Mengawal dan mengawasi kegiatan-kegiatan pertubuhan berdaftar supaya ia terus mematuhi undang-undang berdaftar dan melaksanakan tujuan-tujuan penubuhannya;
 • Menyemak penyata tahunan pertubuhan dan cawangan pertubuhan bagi mempastikan kepentingan dan hak ahli-ahli terjamin;
 • Mengeluarkan notis-notis kepada pertubuhan di bawah Seksyen 14(2), 13(2) dan pembubaran sementara di bawah Seksyen 14(5) dan syor pembatalan pendaftaran pertubuhan kepada Pendaftar Pertubuhan di bawah Seksyen 13, Akta Pertubuhan, 1966;
 • Mengadakan kemudahan carian maklumat dan memberikan salinan dokumen kepada pihak-pihak yang memerlukannya;
 • Memberikan khidmat nasihat mengenai pengurusan pertubuhan;
 • Memberikan ceramah mengenai pengurusan pertubuhan kepada pihak-pihak yang membuat permintaan.

HUBUNGI KAMI

Pengarah
Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negeri Johor,
Tingkat 5, Blok 1,
Kompleks Kementerian Dalam Negeri,
Taman Setia Tropika,Kempas
81200 Johor Bahru, Johor.
Telefon : 07-2371 200
No. Faks : 07-2391 213

JPPM Pahang

Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negeri Pahang (JPPN Pahang) diwujudkan pada bulan Februari 1981 di Bangunan Bank Pertanian, Jalan Tun Ismail, Kuantan. Sebelum itu, JPPN Pahang terbahagi kepada dua iaitu kawasan Pahang Timur yang Ibu Pejabatnya di Kuala Terengganu dan Pahang Barat yang diletak di bawah Ibu Pejabat di Kuala Lumpur.

Pada tahun 1983, JPPN Pahang telah berpindah dari Bangunan Bank Pertanian ke Tingkat 1, Wisma Sri Pahang sehingga 1987. Kemudiannya, pada 1 September 1987 JPPN Pahang telah berpindah ke Tingkat 8, Wisma Persekutuan, Jalan Gambut, Kuantan dan dari Wisma Persekutuan JPPN Pahang berpindah pula ke Tingkat 3, Wisma Puriwirawan, Jalan Gambut, Kuantan.

Seterusnya, pada 1 Julai 2004 JPPN Pahang berpindah ke Tingkat 3, Kompleks Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri (KHEDN), Bandar Indera Mahkota, Kuantan. Kompleks KHEDN ini dirasmikan oleh KDYMM Sultan Pahang pada 21 Februari 2005.

FUNGSI DAN TUGAS

Fungsi utama Jabatan ini adalah seperti berikut:

 • Mentadbirkan dan menguatkuasakan Akta Pertubuhan, 1966 dan Peraturan-Peraturan Pertubuhan, 1984;
 • Mengawal dan mengawasi pertubuhan supaya tidak menjejaskan keamanan, kebajikan, keselamatan, ketenteraman awam atau akhlak negara Malaysia;
 • Mengurus dan menyimpan rekod-rekod pendaftaran berkaitan dengan pertubuhan-pertubuhan dan cawangan-cawangan pertubuhan berdaftar.

Tugas-tugas yang dijalankan meliputi aktiviti-aktiviti utama seperti berikut:

 • Memproses permohonan untuk mendaftarkan pertubuhan baru dan permohonan bergerak sementara;
 • Meluluskan permohonan pertukaran nama, alamat, pindaan undang-undang dan kebenaran penggunaan bendera/lambang/tanda-tanda lain;
 • Mendaftarkan Pegawai Harta;
 • Mendaftarkan Pegawai Awam;
 • Memproses permohonan perlantikan Juruaudit Luar, permohonan pelaburan dana bagi pertubuhan faedah bersama;
 • Mengawal dan mengawasi kegiatan-kegiatan pertubuhan berdaftar supaya ia terus mematuhi undang-undang berdaftar dan melaksanakan tujuan-tujuan penubuhannya;
 • Menyemak penyata tahunan pertubuhan dan cawangan pertubuhan bagi mempastikan kepentingan dan hak ahli-ahli terjamin;
 • Mengeluarkan notis-notis kepada pertubuhan di bawah Seksyen 14(2), 13(2) dan pembubaran sementara di bawah Seksyen 14(5) dan syor pembatalan pendaftaran pertubuhan kepada Pendaftar Pertubuhan di bawah Seksyen 13, Akta Pertubuhan, 1966;
 • Mengadakan kemudahan carian maklumat dan memberikan salinan dokumen kepada pihak-pihak yang memerlukannya;
 • Memberikan khidmat nasihat mengenai pengurusan pertubuhan;
 • Memberikan ceramah mengenai pengurusan pertubuhan kepada pihak-pihak yang membuat permintaan.

HUBUNGI KAMI

Pengarah
Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negeri Pahang
Kementerian Dalam Negeri
Tingkat 3, Kompleks KHEDN,
Bandar Indera Mahkota,
25200 Kuantan, Pahang Darul Makmur.
Telefon : 09 – 573 3360
No. Faks : 09 – 573 4809

JPPM Kelantan

Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negeri Kelantan (JPPN Kelantan) telah ditubuhkan pada 02 March 2002 bertempat di Wisma Sukan, Jalan Telipot, Kota Bahru, Kelantan. Kedudukan yang strategik iaitu pada jarak 2.5 km dari pusat Bandar Kota Bharu memudahkan orang ramai berurusan dengan Pejabat ini.

Antara Kejayaan JPPN Kelantan, tempat ketiga Anugerah Pengurusan Pejabat Terbaik 2006 (KHEDN), tempat pertama Anugerah Keceriaan Pejabat 2005 (JPPM), tempat kedua bagi Kategori Pengurusan Pejabat Terbaik, tempat kedua bagi Kategori Inovasi Anugerah Kualiti Tahun 2007, tempat kedua bagi kategori Perkhidmatan Kaunter Terbaik 2007 dan penyertaan dalam konvensyen KMK peringkat JPPM 2007.

FUNGSI DAN TUGAS

Fungsi utama Jabatan ini adalah seperti berikut:

 • Mentadbirkan dan menguatkuasakan Akta Pertubuhan, 1966 dan Peraturan-Peraturan Pertubuhan, 1984;
 • Mengawal dan mengawasi pertubuhan supaya tidak menjejaskan keamanan, kebajikan, keselamatan, ketenteraman awam atau akhlak negara Malaysia;
 • Mengurus dan menyimpan rekod-rekod pendaftaran berkaitan dengan pertubuhan-pertubuhan dan cawangan-cawangan pertubuhan berdaftar.

Tugas-tugas yang dijalankan meliputi aktiviti-aktiviti utama seperti berikut:

 • Memproses permohonan untuk mendaftarkan pertubuhan baru dan permohonan bergerak sementara;
 • Meluluskan permohonan pertukaran nama, alamat, pindaan undang-undang dan kebenaran penggunaan bendera/lambang/tanda-tanda lain;
 • Mendaftarkan Pegawai Harta;
 • Mendaftarkan Pegawai Awam;
 • Memproses permohonan perlantikan Juruaudit Luar, permohonan pelaburan dana bagi pertubuhan faedah bersama;
 • Mengawal dan mengawasi kegiatan-kegiatan pertubuhan berdaftar supaya ia terus mematuhi undang-undang berdaftar dan melaksanakan tujuan-tujuan penubuhannya;
 • Menyemak penyata tahunan pertubuhan dan cawangan pertubuhan bagi mempastikan kepentingan dan hak ahli-ahli terjamin;
 • Mengeluarkan notis-notis kepada pertubuhan di bawah Seksyen 14(2), 13(2) dan pembubaran sementara di bawah Seksyen 14(5) dan syor pembatalan pendaftaran pertubuhan kepada Pendaftar Pertubuhan di bawah Seksyen 13, Akta Pertubuhan, 1966;
 • Mengadakan kemudahan carian maklumat dan memberikan salinan dokumen kepada pihak-pihak yang memerlukannya;
 • Memberikan khidmat nasihat mengenai pengurusan pertubuhan;
 • Memberikan ceramah mengenai pengurusan pertubuhan kepada pihak-pihak yang membuat permintaan.

HUBUNGI KAMI

Pengarah
Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negeri Kelantan
Kementerian Dalam Negeri
Wisma Sukan, Jalan Telipot,
15150 Kota Bharu, Kelantan.

Telefon : 09 – 743 6886
No. Faks : 09 – 743 7887

JPPM Terengganu

Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negeri Terengganu (JPPN Terengganu) peringkat awalnya dikenali sebagai Jabatan Pendaftaran Pertubuhan di Pantai Timur meliputi Negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang diwujudkan pada tahun 1976. Pada Bulan Feb 1981 diwujudkan pula Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Kelantan/Terengganu di mana pada masa itu Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negeri Pahang diwujudkan.

Seterusnya, pada Januari 2001, Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Kelantan/Terengganu dipisahkan sebagai JPPN Terengganu dan JPPN Kelantan. Pejabat JPPN Terengganu beroperasi di No. 4-9, Tingkat 1, Wisma Peladang Terengganu, Jalan Sultan Mohamad, 21100 Kuala Terengganu.

FUNGSI DAN TUGAS

Fungsi utama Jabatan ini adalah seperti berikut:

 • Mentadbirkan dan menguatkuasakan Akta Pertubuhan, 1966 dan Peraturan-Peraturan Pertubuhan, 1984;
 • Mengawal dan mengawasi pertubuhan supaya tidak menjejaskan keamanan, kebajikan, keselamatan, ketenteraman awam atau akhlak negara Malaysia;
 • Mengurus dan menyimpan rekod-rekod pendaftaran berkaitan dengan pertubuhan-pertubuhan dan cawangan-cawangan pertubuhan berdaftar.

Tugas-tugas yang dijalankan meliputi aktiviti-aktiviti utama seperti berikut:

 • Memproses permohonan untuk mendaftarkan pertubuhan baru dan permohonan bergerak sementara;
 • Meluluskan permohonan pertukaran nama, alamat, pindaan undang-undang dan kebenaran penggunaan bendera/lambang/tanda-tanda lain;
 • Mendaftarkan Pegawai Harta;
 • Mendaftarkan Pegawai Awam;
 • Memproses permohonan perlantikan Juruaudit Luar, permohonan pelaburan dana bagi pertubuhan faedah bersama;
 • Mengawal dan mengawasi kegiatan-kegiatan pertubuhan berdaftar supaya ia terus mematuhi undang-undang berdaftar dan melaksanakan tujuan-tujuan penubuhannya;
 • Menyemak penyata tahunan pertubuhan dan cawangan pertubuhan bagi mempastikan kepentingan dan hak ahli-ahli terjamin;
 • Mengeluarkan notis-notis kepada pertubuhan di bawah Seksyen 14(2), 13(2) dan pembubaran sementara di bawah Seksyen 14(5) dan syor pembatalan pendaftaran pertubuhan kepada Pendaftar Pertubuhan di bawah Seksyen 13, Akta Pertubuhan, 1966;
 • Mengadakan kemudahan carian maklumat dan memberikan salinan dokumen kepada pihak-pihak yang memerlukannya;
 • Memberikan khidmat nasihat mengenai pengurusan pertubuhan;
 • Memberikan ceramah mengenai pengurusan pertubuhan kepada pihak-pihak yang membuat permintaan.

HUBUNGI KAMI

Pengarah
Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negeri Terengganu
Kementerian Dalam Negeri
No. 4-9, Tingkat 1,
Wisma Peladang Terengganu,
Jalan Sultan Mohamad,
21100 Kuala Terengganu, Terengganu.
Telefon : 09 – 626 5885 / 09 – 626 6886
No. Faks : 09 – 626 7887

JPPM Sabah

Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negeri Sabah (JPPN Sabah) telah wujud sejak tahun 1948 di bawah Jabatan Buruh dan Kebajikan Negeri Sabah. Pendaftar Pertubuhan digelar sebagai ‘Registrar of Societies, Colony of North Borneo’. Jabatan Buruh dan Kebajikan Negeri Sabah menguatkuasakan ‘Societies Ordinance 1947’ , 1949 dan 1961 serta Akta Pertubuhan, 1966.

JPPN Sabah dipisahkan daripada Jabatan Buruh dan Kebajikan Negeri Sabah pada 1 Mac 1974. Sebelum 1 Mei 1974, gelaran jawatan Penolong Pendaftar Pertubuhan Sabah adalah sebagai Timbalan Pendaftar Pertubuhan.
Sepanjang tahun 2004 – 2007, JPPN Sabah telah memenangi tempat Pertama Anugerah Kualiti Jabatan sebagai Perkhidmatan Kaunter Terbaik dan Anugerah Keceriaan Pejabat. Manakala pada tahun 2007, JPPN Sabah telah memenangi tempat Ketiga Anugerah Kaunter di Peringkat Kementerian.

FUNGSI DAN TUGAS

Fungsi utama Jabatan ini adalah seperti berikut:

 • Mentadbirkan dan menguatkuasakan Akta Pertubuhan, 1966 dan Peraturan-Peraturan Pertubuhan, 1984;
 • Mengawal dan mengawasi pertubuhan supaya tidak menjejaskan keamanan, kebajikan, keselamatan, ketenteraman awam atau akhlak negara Malaysia;
 • Mengurus dan menyimpan rekod-rekod pendaftaran berkaitan dengan pertubuhan-pertubuhan dan cawangan-cawangan pertubuhan berdaftar.

Tugas-tugas yang dijalankan meliputi aktiviti-aktiviti utama seperti berikut:

 • Memproses permohonan untuk mendaftarkan pertubuhan baru dan permohonan bergerak sementara;
 • Meluluskan permohonan pertukaran nama, alamat, pindaan undang-undang dan kebenaran penggunaan bendera/lambang/tanda-tanda lain;
 • Mendaftarkan Pegawai Harta;
 • Mendaftarkan Pegawai Awam;
 • Memproses permohonan perlantikan Juruaudit Luar, permohonan pelaburan dana bagi pertubuhan faedah bersama;
 • Mengawal dan mengawasi kegiatan-kegiatan pertubuhan berdaftar supaya ia terus mematuhi undang-undang berdaftar dan melaksanakan tujuan-tujuan penubuhannya;
 • Menyemak penyata tahunan pertubuhan dan cawangan pertubuhan bagi mempastikan kepentingan dan hak ahli-ahli terjamin;
 • Mengeluarkan notis-notis kepada pertubuhan di bawah Seksyen 14(2), 13(2) dan pembubaran sementara di bawah Seksyen 14(5) dan syor pembatalan pendaftaran pertubuhan kepada Pendaftar Pertubuhan di bawah Seksyen 13, Akta Pertubuhan, 1966;
 • Mengadakan kemudahan carian maklumat dan memberikan salinan dokumen kepada pihak-pihak yang memerlukannya;
 • Memberikan khidmat nasihat mengenai pengurusan pertubuhan;
 • Memberikan ceramah mengenai pengurusan pertubuhan kepada pihak-pihak yang membuat permintaan.

HUBUNGI KAMI

Pengarah
Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negeri Sabah
Kementerian Dalam Negeri
Suite 5-03A, Tingkat 5 Menara MAA,
Lorong Api-api 1,
88000 Kota Kinabalu, Sabah
Telefon : 088 – 447609 / 088 – 447610 / 088 – 447612
No. Faks : 088 – 447614

JPPM Sarawak

Undang-Undang berhubung pertubuhan di Sarawak mula diperkenalkan oleh pemerintahan Brooke pada tahun 1870 bagi membendung pertubuhan haram bergelar ‘Secret Hueh’. Undang-Undang tersebut kemudiannya dimansuhkan dan diganti dengan Order No. S-1 (Societies) 1927 dan Order No. S-1 (Societies) 1930.

Sarawak Societies Ordinance 1947 kemudiannya diperkenalkan untuk menggantikan Order No. S-1 (Societies) bagi pendaftaran dan pengawasan pertubuhan. Sarawak Societies Ordinance 1947 pula digantikan dengan Sarawak Ordinance 1957. Setelah Malaysia ditubuhkan pada tahun 1963, Akta Pertubuhan 1966 diperluaskan pemakaiannya ke Sarawak yang menggantikan Sarawak Societies Ordinance 1957.

Semasa jajahan British, pendaftaran pertubuhan di Sarawak adalah di bawah tanggungjawab pegawai ‘Chinese and Native Affairs’ yang dilantik oleh pentadbiran British di Sarawak. Pengendalian pendaftaran dan pengawasan pertubuhan di Sarawak kemudiannnya diletak di bawah tanggungjawab Jabatan Polis yang dikenali sebagai ‘Sarawak Constabulary’. Pegawai yang diamanahkan bergelar Pendaftar Pertubuhan Sarawak. Beberapa tahun kemudian, urusan hal pertubuhan diletak di bawah tanggungjawab Jabatan Pendaftaran Negara sehingga Pejabat Pendaftaran Pertubuhan di Kuala Lumpur diwujudkan pada tahun 1968.

Sebuah cawangan kecil Jabatan di Miri telah ditubuhkan pada tahun 1981 untuk mengendalikan urusan pendaftaran pertubuhan bagi kawasan Bahagian Miri, Bintulu dan Limbang.

FUNGSI DAN TUGAS

Fungsi utama Jabatan ini adalah seperti berikut:

 • Mentadbirkan dan menguatkuasakan Akta Pertubuhan, 1966 dan Peraturan-Peraturan Pertubuhan, 1984;
 • Mengawal dan mengawasi pertubuhan supaya tidak menjejaskan keamanan, kebajikan, keselamatan, ketenteraman awam atau akhlak negara Malaysia;
 • Mengurus dan menyimpan rekod-rekod pendaftaran berkaitan dengan pertubuhan-pertubuhan dan cawangan-cawangan pertubuhan berdaftar.

Tugas-tugas yang dijalankan meliputi aktiviti-aktiviti utama seperti berikut:

 • Memproses permohonan untuk mendaftarkan pertubuhan baru dan permohonan bergerak sementara;
 • Meluluskan permohonan pertukaran nama, alamat, pindaan undang-undang dan kebenaran penggunaan bendera/lambang/tanda-tanda lain;
 • Mendaftarkan Pegawai Harta;
 • Mendaftarkan Pegawai Awam;
 • Memproses permohonan perlantikan Juruaudit Luar, permohonan pelaburan dana bagi pertubuhan faedah bersama;
 • Mengawal dan mengawasi kegiatan-kegiatan pertubuhan berdaftar supaya ia terus mematuhi undang-undang berdaftar dan melaksanakan tujuan-tujuan penubuhannya;
 • Menyemak penyata tahunan pertubuhan dan cawangan pertubuhan bagi mempastikan kepentingan dan hak ahli-ahli terjamin;
 • Mengeluarkan notis-notis kepada pertubuhan di bawah Seksyen 14(2), 13(2) dan pembubaran sementara di bawah Seksyen 14(5) dan syor pembatalan pendaftaran pertubuhan kepada Pendaftar Pertubuhan di bawah Seksyen 13, Akta Pertubuhan, 1966;
 • Mengadakan kemudahan carian maklumat dan memberikan salinan dokumen kepada pihak-pihak yang memerlukannya;
 • Memberikan khidmat nasihat mengenai pengurusan pertubuhan;
 • Memberikan ceramah mengenai pengurusan pertubuhan kepada pihak-pihak yang membuat permintaan.

HUBUNGI KAMI

Pengarah
Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negeri Sarawak
Kementerian Dalam Negeri
Tingkat 2, Blok E, Queen’s Court,
Jalan Wan Alwi,
93350 Kuching, Sarawak.
Telefon : 082 – 454 925
No. Faks : 082 – 462 449

Cawangan Miri

Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negeri Sarawak
Kementerian Dalam Negeri
Bahagian Miri, Bintulu Dan Limbang
Tingkat 1, Blok A, Wisma Persekutuan Fasa 2
Jalan Cahaya Lopeng
98000 Miri, Sarawak.
Telefon : 085 – 415 087
No. Faks : 085 – 420 413

ms_MYBahasa Melayu
ms_MYBahasa Melayu
Skip to content