Select Page

OBJEKTIF

Memastikan pertubuhan berdaftar bergerak sejajar dengan Akta Pertubuhan 1966,Undang-undang Tubuh pertubuhan dan Dasar-Dasar negara.

VISI

Peneraju Pembangunan Masyarakat Sivil.

MISI

Memperkasakan Pertubuhan ke Arah Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.

 

ms_MYBahasa Melayu
ms_MYBahasa Melayu
Skip to content