Select Page

Pengawasan dan Pengawalan

UTAMA MAKLUMAT KORPORAT Pengenalan Jabatan Perutusan Ketua Pengarah Sejarah Penubuhan Objektif, Visi dan Misi Logo Jabatan Kod Etika Jabatan Carta Organisasi Piagam Pelanggan Bahagian-bahagian Jabatan JPPM Negeri DIREKTORI PEGAWAI e-PENYERTAAN Polisi ePenyertaan...
Pendaftaran

Pendaftaran

Dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut, Jabatan menjalankan tugas-tugasnya dari aspek pendaftaran, pengawasan dan pengawalan. Dalam hal ini penumpuan diberi kepada beberapa aktiviti berikut: Memproses permohonan untuk mendaftarkan pertubuhan baru dan permohonan...

Fungsi Utama

Fungsi utama Jabatan adalah untuk mentadbir dan menguatkuasakan Akta Pertubuhan 1966, Peraturan-Peraturan Pertubuhan 1984 dan dasar-dasar mengenai pertubuhan; mengawal dan mengawasi pertubuhan supaya tidak bertentangan dengan keamanan, kebajikan, keselamatan,...

MATLAMAT JABATAN

Matlamat Jabatan ini ialah untuk menentukan pertumbuhan dan perkembangan pertubuhan yang sihat serta teratur dan tidak bercanggah dengan kehendak-kehendak keamanan, kebajikan, keselamatan, ketenteraman awam atau...

Pengenalan Jabatan

Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia adalah sebuah Jabatan di bawah Kementerian Dalam Negeri yang mengendalikan pertubuhan-pertubuhan Bukan Kerajaan dan parti politik. Di bawah Seksyen 2, Akta Pertubuhan 1966, sesebuah pertubuhan adalah didefinisikan sebagai...
ms_MYBahasa Melayu
ms_MYBahasa Melayu
Skip to content